Geschiedenis dorpshuis De Til te Leek.

In het centrum van Leek, in het pand aan de Tolberterstraat 36, is Dorpscentrum De Til gevestigd. Het gebouw bestaat uit drie verdiepingen waarvan de benedenverdieping sinds enkele jaren ook beschikbaar is voor commerciële verhuur. De zalen op de bovenverdieping worden verhuurd aan verenigingen en instellingen. Op de zolder is een permanente schietbaan voor SchuttersVereniging Westerkwartier en er is een ruimte voor verhuur.

Gebouw

Het gebouw is vermoedelijk opgericht in de jaren 30 van de vorige eeuw en is in gebruik geweest als vaktekenschool en ambachtsschool. In de loop van de vijftiger jaren bleek het gebouw niet meer aan redelijke eisen te voldoen en kon bovendien het toenemende aantal leerlingen niet langer op een adequate manier worden gehuisvest. Door de gemeente Leek werd besloten tot de bouw van een nieuwe school elders in het centrum van Leek. Deze nieuwe school is overigens alweer afgebroken en vervangen door winkels en appartementen.

Het gebouw staat niet op een monumentenlijst. Dat betekent dat het gebouw niet als zodanig waardevol wordt beschouwd, dat het beschermd zou moeten worden. Het is echter wel één van de nog aanwezige kenmerkende gebouwen in het centrum van Leek en het verdwijnen ervan zou een nieuwe aanslag betekenen op het ooit zo karakteristieke centrum.

Oprichten stichting

Om aan het te ontruimen schoolgebouw een goede bestemming te geven werd door de gemeente Leek een commissie tot exploitatie van de voormalige vaktekenschool in het leven geroepen die voor het eerst op 22 januari 1960 bijeen kwam.

De commissie stond onder leiding van mevrouw H.W.E. van Waning-de Savornin Lohman, de vrouw van de toenmalige burgemeester. De commissie bestond verder uit vertegenwoordigers van maatschappelijke en culturele verenigingen en organisaties. De opzet is van begin af aan geweest het gebouw voor dorpsactiviteiten te bestemmen. Aan diverse instanties zijn subsidieverzoeken gericht (de meeste hebben positief gerangeerd) en ook zijn acties gehouden om het benodigde geld voor het gebouw en de inrichting te verkrijgen.

Op 10 februari 1961 is ten overstaan van notaris P. Hofsteenge te Leek de akte tot het oprichten van de stichting en het vaststellen van de statuten verleden.

Het gebouw met ondergrond is op 28 februari 1968 door de gemeente Leek voor een bedrag van f 55.000,– aan de stichting overgedragen. Het ging daarbij om 680 m2, waarvan enkele jaren later een klein stukje grond aan de gemeente is terug verkocht in verband met de werkzaamheden als gevolg van het dempen van het Molenkanaaltje ter plaatse. Het huidige perceeloppervlak bedraagt 652 m2.