Category: Regio (page 1 of 29)

Succesvolle scholenstrijd in Westerkwartier en Noordenveld tegen elektronisch afval

Succesvolle scholenstrijd in Westerkwartier en Noordenveld tegen elektronisch afval

Westerkwartier/Noordenveld – Afgelopen vier weken hebben leerlingen van acht basisscholen uit gemeente Noordenveld en Westerkwartier een grote hoeveelheid elektronisch afval ingezameld tijdens de E-waste Race Noordenveld & Westerkwartier 2022.

De Binding uit Opende wint de E-waste Race 2022
In totaal zamelden de scholen met de hulp van buurtbewoners maar liefst 13.761 oude elektronische apparaten in. Dankzij de grote inzamelstrijd belandt de verzamelde apparatuur niet in de verbrandingsoven maar wordt hergebruikt en gerecycled. Samenlevingsschool De Binding uit Opende is met 3715 ingezamelde apparaten de winnaar van de E-waste Race Noordenveld & Westerkwartier 2022. Op donderdag 23 juni is de prijs overhandigt aan de trotse school!

Aanmoediging
Op dit moment wordt in Nederland de helft van het elektronisch afval (e-waste) niet gerecycled, vaak omdat het bij het restafval belandt of bij mensen thuis blijft liggen op zolder of in een la. De E-waste Race moedigt kinderen, hun familie en buurtbewoners aan bewuster om te gaan met hun elektronica. De race ging zoals altijd van start met een leerzame interactieve gastles waarin kinderen onder andere leren over grondstofschaarste, consuminderen en de circulaire economie.

Vier weken inzamelen
Na de gastlessen ging de race van start en werd door de leerlingen vier weken lang elektronisch afval ingezameld en kregen kinderen extra punten als ze e-waste lieten repareren. De kinderen voerden tegelijkertijd campagne in hun buurt om buurtbewoners te betrekken bij de E-waste Race. Buurtbewoners konden hun oude elektronische apparaten – van citruspers tot dvd-speler en van haardroger tot keyboard – online aanbieden, waarna de leerlingen deze aan huis kwamen ophalen. Alle apparaten die zijn ingezameld door de klassen, zullen worden hergebruikt of gerecycled. Op deze manier draagt de race bij aan een duurzame kringloop van de kostbare grondstoffen die in oude elektronica zitten.

Vele scholen
Deze acht basisscholen hebben de afgelopen vier weken meegedaan aan de E-waste Race: OBS ’t Spectrum, CBS Van Panhuys, SLS De Binding, SWS De Schans, Ger Bo Onder De Wieken, OBS De Nijenoert, OBS De Springplank, ’t Sterrenpad.

De E-waste Race Noordenveld en Westerkwartier is een initiatief in samenwerking PreZero, WEEE en Wecycle. Samen zorgen zij ervoor dat ingezamelde e-waste bij gerenommeerde recyclers terecht komt. Heeft u nog e-waste thuis liggen? Dit kunt u altijd inleveren bij uw plaatselijke milieustraat of afvalbrengstation.

Het bericht Succesvolle scholenstrijd in Westerkwartier en Noordenveld tegen elektronisch afval verscheen eerst op InfoLeek.

Onvoorspelbare boerenacties; houd verkeersinformatie in de gaten, politie adviseert om thuis te werken

Onvoorspelbare boerenacties; houd verkeersinformatie in de gaten, politie adviseert om thuis te werken

Landelijk – De politie adviseert maandag thuis te werken, nu totaal onvoorspelbare acties van boze boeren op het programma staan. In het hele land staan politiemensen klaar om in te grijpen als het uit de hand loopt.

Om de orde te bewaren is de politie maandag in crisisstand. In alle regio’s staan extra politiemensen paraat, landelijke eenheden kunnen bijspringen op plekken waar het uit de hand loopt. Er is ook zwaar materieel van het leger beschikbaar, zegt Willem Woelders, hoofd Operatiën bij de landelijke eenheid van de politie tegen het Parool. “Er zijn goede afspraken met defensie. We hebben grotere voertuigen en diepladers klaar staan en op afroep, om wegen te blokkeren en tractors weg te slepen, dat doe je niet met een Volkswagen.”

Check verkeersinfo
De ANWB en Rijkswaterstaat adviseren weggebruikers maandag goed de verkeersinformatie in de gaten te houden. Check vlak voor vertrek de verkeersinformatie, pas eventueel je plan aan en houd er rekening mee dat er iets onderweg kan gebeuren.

,,We weten niet wat, we weten niet waar of hoe en met hoeveel”, aldus een ANWB-woordvoerder vrijdag al over de grootschalige actie waartoe boeren oproepen. Het advies om vlak voor vertrek de verkeersinformatie te checken, is volgens de ANWB-zegsman het enige advies dat hij kan geven.

Het bericht Onvoorspelbare boerenacties; houd verkeersinformatie in de gaten, politie adviseert om thuis te werken verscheen eerst op InfoLeek.

Rekeningrijden komt stap dichterbij; betalen voor aantal afgelegde kilometers

Rekeningrijden komt stap dichterbij; betalen voor aantal afgelegde kilometers

Landelijk – Vanaf 2030 betalen autobezitters niet meer voor autobezit, maar voor autogebruik. Het kabinet wil de huidige motorrijtuigenbelasting hervormen naar een kilometerafhankelijke belasting voor personen- en bestelauto’s.

Automobilisten betalen in het nieuwe systeem voor het daadwerkelijk gebruik van de weg en niet langer een vast bedrag voor het bezit van een auto. Waar en wanneer deze kilometers gereden zijn, maakt niet uit. De ministerraad heeft ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een brief met de eerste uitwerking van deze plannen uit het Coalitieakkoord.

Lasten eerlijker verdeeld
Met de huidige motorrijtuigenbelasting (mrb) wordt per auto een vast bedrag per jaar betaald. Een automobilist die weinig kilometers rijdt, betaalt nu net zoveel mrb als een automobilist die veel rijdt. Door het huidige systeem om te vormen van een belasting op bezit naar een belasting op gebruik, worden de lasten van automobiliteit evenwichtiger en rechtvaardiger verdeeld. De totale lasten blijven gelijk. Automobilisten die weinig rijden, gaan minder betalen dan automobilisten die veel rijden. Het systeem van betalen naar gebruik levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan de twee doelstellingen die in het Coalitieakkoord zijn opgenomen: het op peil houden van de belastingkomsten en CO2-reductie in de mobiliteit.

Betalen voor wat je gebruikt
Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat: “In het dagelijks leven betaal je voor wat je gebruikt; bijvoorbeeld je boodschappen en je kleding. Automobilisten betalen straks niet meer voor het bezit van een auto, maar voor het gebruik ervan. Dit systeem is eerlijker, want de lasten worden verdeeld naar gebruik. Automobilisten die weinig rijden, betalen minder dan automobilisten die veel rijden. Zij belasten het wegennet en de omgeving minder dan automobilisten die meer kilometers maken.”

Staatssecretaris Van Rij van Financiën: “Automobilisten kiezen steeds vaker voor een elektrische auto. En dat is maar goed ook, want we stimuleren dit als kabinet vanwege het klimaat. Het betekent wel dat de overheidsinkomsten van autobelastingen op termijn teruglopen, met name door teruglopende inkomsten uit de brandstofaccijns. Dit jaar halen we circa €14 miljard op, waarvan ruim €4 miljard via de motorrijtuigenbelasting. Deze overheidsinkomsten op peil houden is één van de redenen om een nieuw en toekomstbestendig systeem in te voeren. Straks betalen alle automobilisten, ook de elektrische rijders, weer belasting afhankelijk van hoeveel ze de weg op gaan. Zo kunnen ook in de toekomst publieke voorzieningen worden betaald, zoals zorg, onderwijs én (het onderhoud van) de wegen.”

Betalen naar gebruik
Het kabinet is van plan het systeem van betalen naar gebruik per 2030 in te voeren door het kilometerafhankelijk maken van het tarief van de huidige mrb voor alle personen- en bestelauto’s, zonder onderscheid naar tijd en plaats in het kilometertarief. Het maakt dus niet uit waar of wanneer iemand rijdt. Ook kilometers die in het buitenland gereden zijn, tellen mee. Voor het heffen van de belasting hoeft alleen te worden geregistreerd hoeveel kilometers een auto jaarlijks rijdt. De overheid hoeft niet te weten waar en wanneer deze kilometers zijn gereden en dit waarborgt de privacy.

Bewuster autogebruik
Automobilisten worden met de invoering van betalen naar gebruik gestimuleerd om bewuster hun auto te gebruiken. Daarmee leveren auto’s ook een bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Een systeem van betalen naar gebruik heeft daarmee een positief effect op de verbetering van de luchtkwaliteit en naar verwachting ook op het verminderen van files op de weg. Deze effecten worden nog verder onderzocht.

Het nieuwe systeem wordt budgetneutraal ingevoerd, op het niveau van de autobelastingen van 2025. Belastingderving ná 2030, veroorzaakt door verdere groei van het aantal elektrische voertuigen na 2030, wordt opgevangen door het kilometertarief jaarlijks te laten meestijgen. Hiermee blijven de overheidsinkomsten ook in de toekomst op peil.

Gevolgen voor bestaande toltrajecten
In het Coalitieakkoord is afgesproken dat gelijktijdig met de hervorming van de mrb de dan nog bestaande toltrajecten komen te vervallen. Momenteel wordt tijdelijke tolheffing voorbereid op twee nog te realiseren trajecten: de Blankenburgverbinding en de ViA15. Het kabinet brengt op dit moment de gevolgen van het vervallen van tol op deze trajecten in kaart. Ook voor de Westerscheldetunnel en in de Kiltunnel, beiden in beheer van medeoverheden, wordt nu tol geheven.

Verder traject
Het principe van betalen naar gebruik voor automobiliteit is niet nieuw. Er zijn vaker plannen geweest om een dergelijk systeem in te voeren. Het kabinet wil zoveel mogelijk lering trekken uit eerdere, vergelijkbare trajecten en tegemoetkomen aan de zorgen die leven over complexiteit, privacy, betaalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Er worden daarom gesprekken gevoerd met belangenorganisaties en medeoverheden. Ook worden verschillende onderzoeken gedaan naar verdere invulling zoals de gevolgen van het systeem voor verschillende huishoudens.

Hoe gaat de registratie
Ook moeten er nog een aantal belangrijke keuzes worden gemaakt. Bijvoorbeeld over de wijze waarop het aantal gereden kilometers wordt geregistreerd en wat het betekent als het tarief net als in de huidige mrb afhankelijk wordt gemaakt van gewicht en brandstofsoort van de auto. Dit wordt momenteel nader onderzocht.

Doel is om nog deze kabinetsperiode de wetgeving vast te stellen en andere voorbereidingen te treffen die nodig zijn om het nieuwe systeem in te kunnen invoeren. In de komende tijd worden eerst nog onderzoeken uitgevoerd. Doel is om daarna uiterlijk medio 2023 een internetconsultatie te starten van de conceptwetgeving.

Het bericht Rekeningrijden komt stap dichterbij; betalen voor aantal afgelegde kilometers verscheen eerst op InfoLeek.

Dragen van een helm op een snorfiets vanaf 1 januari 2023 verplicht

Dragen van een helm op een snorfiets vanaf 1 januari 2023 verplicht

Snorfietsers hebben een half jaar de tijd om een keuze te maken die past bij zijn of haar snorfiets. Met ingang van 1 januari 2023 is het dragen van een goedgekeurde brom/motorfietshelm of een goedgekeurde speed-pedelec-helm op een snorfiets overal in Nederland wettelijk verplicht en kunt u een boete van  € 100 krijgen bij het niet dragen van een helm.

Een goedgekeurde brom/motorfietshelm is te herkennen aan een cirkel met de hoofletter E erin. Achter de E staat een cijfer, en elk cijfer staat voor een EU-land. In Nederland krijgen goedgekeurde helmen het cijfer 4. Een goedgekeurde speed-pedelec-helm is voorzien van een markering overeenkomstig NTA 8776:2016.

Snorfietser ongewijzigd op fietspad
Snorfietsers mogen nu op het fietspad rijden. Ook na 1 januari 2023 blijven snorfietsers op fietspaden rijden. Tot die tijd is een helm alleen verplicht op plekken waarbij de snorfiets naar de rijbaan wordt verplaatst. In Amsterdam en Utrecht moeten snorfietsers de rijbaan op (daar geldt nu al helmplicht). En ook aan de andere regels voor snorfietsers verandert niets. Ook de maximumsnelheid van 25 kilometer per uur blijft.

Het bericht Dragen van een helm op een snorfiets vanaf 1 januari 2023 verplicht verscheen eerst op InfoLeek.

Politie Groningen en Drenthe zoeken belangrijke getuige van dodelijk motorongeval

Politie Groningen en Drenthe zoeken belangrijke getuige van dodelijk motorongeval

Winsum/Regio – Op zaterdagavond 11 juni zijn om ongeveer 20:15 uur een tractor en een motor frontaal op elkaar gereden aan de Schouwerzijlsterweg in Winsum. De 43-jarige motorrijder heeft deze aanrijding niet overleefd.

De politie onderzoekt de aanrijding en heeft meerdere getuigen gehoord. Op basis van de getuigenverklaringen weet de politie dat er kort voor het incident nog een motorrijder in de omgeving aanwezig was. De politie heeft op 12 juni de oproep gedaan of deze motorrijder zich wil melden.

Belangrijk
Dit is mogelijk een belangrijke getuige. De motorrijder heeft zich nog niet bij de politie gemeld en ze willen hem graag spreken. Een oproep in Groningen leverde geen reactie op, daarom heeft politie Drenthe de oproep nu ook geplaatst. Dit omdat de getuige mogelijk uit Drenthe zou kunnen komen.

Naked bike
De motorrijder droeg vermoedelijk een donker lederen pak en reed op een zogenoemde naked bike, vermoedelijk van het merk Triumph. De politie komt graag in contact met deze getuige en eventuele andere getuigen. Dat kan via 0900-8844. Anoniem informatie delen kan via 0800-7000.

Het ongeval was in het Groningse Winsum. We delen nu deze oproep ook op dit account

Het bericht Politie Groningen en Drenthe zoeken belangrijke getuige van dodelijk motorongeval verscheen eerst op InfoLeek.

Meer dan de helft van de auto’s reed te hard tijdens lasergunactie Verkeerswijzer Groningen

Meer dan de helft van de auto’s reed te hard tijdens lasergunactie Verkeerswijzer Groningen

Westerkwartier/Regio – Meer dan de helft van de auto’s, 55%, heeft te hard gereden tijdens de lasergunactie die Verkeerswijzer Groningen van 1 tot en met 15 juni in de provincie Groningen heeft gehouden. Het was een ludieke actie, uitgevoerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN), bedoeld om automobilisten zich bewust te maken van hun snelheid. Er werd niet bekeurd.

De actie is op 50 locaties binnen de provincie Groningen uitgevoerd. Elke dag kwam een andere gemeente aan bod. Eén persoon bediende de lasergun, een tweede noteerde de snelheid en een derde hield een bord omhoog om de automobilist op de snelheid te wijzen. De lasergunactie was onderdeel van de landelijke snelheidscampagne, die traditiegetrouw jaarlijks in de maanden mei en juni loopt.

Aantal voertuigen
In totaal zijn er 9170 voertuigen gemeten. Daarvan reden er 5076 te hard. De grootste overschrijding werd gemeten bij een automobilist in Feerwerd, die 42 kilometer per uur te hard reed. Hij reed 102 waar je 60 mag. De resultaten geven een indicatie van hoe vaak er te hard wordt gereden.

Alle auto’s die te hard reden, ook al was het maar 1 kilometer per uur, zijn meegeteld in de cijfers. De vrijwilligers van VVN waren soms al van afstand zichtbaar, wat er mogelijk voor heeft gezorgd dat automobilisten op tijd hun snelheid minderden.

Het bericht Meer dan de helft van de auto’s reed te hard tijdens lasergunactie Verkeerswijzer Groningen verscheen eerst op InfoLeek.

Politie en brandweer waarschuwen voor nieuwe babbeltruc na rookmelderplicht

Politie en brandweer waarschuwen voor nieuwe babbeltruc na rookmelderplicht

Landelijk – Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders verplicht op alle verdiepingen van woningen in Nederland. Sinds de nieuwe wetgeving komen zogenaamde ‘rookmelder-inspecteurs’ bij woningen langs om te controleren op de aanwezigheid van rookmelders in de woning.

Dat doen ze met de smoes dat ze zogenaamd even komen controleren of bewoners conform de wettelijke verplichting al rookmelders hebben geïnstalleerd. Dit is echter een truc: eenmaal binnen hopen de oplichters zo met jouw waardevolle bezittingen aan de haal te gaan of zwakke beveiliging te traceren. De politie en brandweer waarschuwen mensen dat dit gaat om een nieuwe babbeltruc.

Bel 112
De gemeente, politie en brandweer contoleren niet (zomaar) op rookmelders. Wel zijn er woningcorporaties die rookmelders instaleren of hierop controleren. “Dit zal altijd vroegtijdig en officieel door de woningcorporatie zelf worden gecommuniceerd”, aldus de politie. Als er toch verdachte mensen aan de deur komen om op rookmelders te contoleren, bel dan meteen 112.

Lees ook: Rookmelders per 1 juli 2022 ook in bestaande bouw verplicht, dit worden de regels

Het bericht Politie en brandweer waarschuwen voor nieuwe babbeltruc na rookmelderplicht verscheen eerst op InfoLeek.

Mare Hogenhuis en Lizz Stoker Nederlands kampioen acrogym

Mare Hogenhuis en Lizz Stoker Nederlands kampioen acrogym

Rotterdam – Zondag 26 juni deden de teams van Acro Academy Noord Nederland mee aan het NK acrogym in Ahoy in Rotterdam. Alle teams deden mee in de hoogste categorie (A-lijn) en waren zeer succesvol.

De teams lieten prachtige oefeningen zien met indrukwekkende elementen. Het jeugd mix pair Lizz Stoker uit Tolbert en Ties Oosterhof is Nederlands kampioen geworden. Mare Hogenhuis uit Nietap en haar sportpartners Ilse van Gelderen en Ilse van Dam zijn Nederlands kampioen geworden in de categorie jeugd damesgroep.


Het bericht Mare Hogenhuis en Lizz Stoker Nederlands kampioen acrogym verscheen eerst op InfoLeek.

N372 in Leek tijdelijk gedeeltelijk gestremd vanwege onderhoud

N372 in Leek tijdelijk gedeeltelijk gestremd vanwege onderhoud

Leek – Vanaf dinsdag 21 juni 09:00 uur tot vrijdag 24 juni 18:00 uur is de N372 tussen de aansluiting met de Oosterheerdstraat en de J.P. Santeeweg te Nietap afgesloten.

Tijdens de stremming wordt er onderhoud uitgevoerd aan de tunnel. Weggebruikers wordt geadviseerd om de omleidingsroute te volgen.

Het bericht N372 in Leek tijdelijk gedeeltelijk gestremd vanwege onderhoud verscheen eerst op InfoLeek.

Noordelijke provincies werken samen aan toezicht en handhaving natuur

Noordelijke provincies werken samen aan toezicht en handhaving natuur

Provincie – De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen zetten hun samenwerking voort met het nieuwe Boa-convenant “Groene handhaving”. Voor het behoud van de natuur en de veiligheid in het buitengebied werken veel partijen samen.

De Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) spelen daarbij een belangrijke rol. Het convenant ‘Groene handhaving’ maakt het weer mogelijk dat de ‘groene’ Boa’s in elkaars natuurgebieden kunnen toezicht houden en handhaven. Ook kan hierdoor de beperkte Boa-capaciteit gezamenlijk efficiënter worden ingezet.

Wegens succes verlengd
In 2016 is het convenant “Groene handhaving” ondertekend door 15 partijen. Deze partijen zijn verschillende Boa-werkgevers, politie Noord-Nederland en het Openbaar Ministerie. Het oude convenant is verlopen. Alle betrokken boa-werkgevers willen graag verder met het convenant. De drie provincies hebben daarom een nieuw convenant opgesteld. Het convenant wordt nu ter ondertekening aan de partijen voorgelegd, zodat het daarna weer in werking kan treden.

Beschermen van planten en dieren
Het aantal bezoekers in de natuur neemt toe. Die groeiende waardering voor de natuur is positief, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Voor het beschermen van planten en dieren is het belangrijk dat bezoekers van natuurgebieden zich aan de regels houden, zoals hond aan de lijn en op de paden blijven. Vooral in het voorjaar is de natuur kwetsbaar. Dan zijn er vele broedende dieren en beginnen de planten met een nieuw groeiseizoen.

Samenwerking goed voor de natuur
Door de samenwerking kunnen de ‘groene’ Boa’s er, bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen beter op toezien dat er verantwoord gerecreëerd, verbouwd of gesnoeid wordt. Het nieuwe Boa-convenant draagt zodoende bij aan de bewustwording, bescherming en instandhouding van onze (kwetsbare) natuur en de soorten die daarin leven.

Het bericht Noordelijke provincies werken samen aan toezicht en handhaving natuur verscheen eerst op InfoLeek.

Older posts

© 2022 Dorpshuis Leek

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑