Categorie: Kunst, Cultuur & Natuur (pagina 1 van 11)

Café van de Vrijheid komt naar bibliotheek Leek

Café van de Vrijheid komt naar bibliotheek Leek

LEEK – In de maand november organiseren De Verhalen van Groningen, Biblionet Groningen en VRIJDAG Advies in iedere Groninger gemeente een Café van de Vrijheid.

Tijdens deze bijeenkomsten, die gepresenteerd worden door Marcel Nieuwenweg, halen we verhalen op over de Tweede Wereldoorlog en zoeken we Groningers die verhalen uit hun regio op een eigen manier willen doorvertellen.

75 verhalen
De provincie Groningen viert en herdenkt volgend jaar 75 jaar Vrijheid met een groots opgezet provinciaal programma. De Verhalen van Groningen heeft van de provincie de opdracht gekregen het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Groningen te vertellen aan de hand van 75 ‘iconische’ verhalen uit alle Groninger gemeenten. Een redactieraad bestaande uit Tweede Wereldoorlog-experts maakt de selectie eind november definitief.

Deze verhalen willen we graag op allerlei verschillende manieren laten doorvertellen. We zoeken kunstenaars, culturele instellingen, scholen, 4/5 mei comités, historische verenigingen en andere (lokale) organisaties die deze verhalen op hun eigen manier willen verbeelden. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een gedicht,  theater, muziek, beeldende kunst, exposities of routes.

Café van de Vrijheid
In november 2019 wordt in iedere gemeente een Café van de Vrijheid georganiseerd, waar de verhalen uit de regio besproken worden. Daarbij is er ruimte voor wijzigingen of aanvullingen. Vervolgens willen we deze lokale verhalen koppelen aan makers en organisatoren. De verhalen kunnen vertaald worden in allerlei culturele producten.

Daarnaast wordt tijdens deze bijeenkomsten informatie verstrekt over het  provinciale programma en worden (reeds in gang gezette) lokale initiatieven in het kader van 75 jaar Vrijheid geïnventariseerd. Bovendien zijn we voor het NIOD-project De Tweede Wereldoorlog in 100 Foto’s op zoek naar bijzonder fotomateriaal uit de Tweede Wereldoorlog. Heeft u nog een foto uit die tijd? Neem deze dan mee naar een Café van de Vrijheid. Kunt u niet aanwezig zijn? Dan kunt u een scan sturen naar info@deverhalenvangroningen.nl.

Praktische informatie
Lijkt het je leuk om met één van de verhalen uit jouw regio aan de slag te gaan? Of maak of organiseer je al iets in het kader van 75 Jaar Vrijheid? Heb je interessante verhalen te delen? Wil je meer weten over het provinciale programma? Je bent van harte welkom! We gaan graag met je in gesprek. De Cafés van de Vrijheid vinden plaats in bibliotheken. Voor muzikale omlijsting en een hapje en een drankje wordt gezorgd. Deelname is gratis. Opgeven kan via www.deverhalenvangroningen.nl/cafesvandevrijheid.

Data en locaties

Datum                   Tijd                         Gemeente                            Locatie

5 november          19.30 – 21.00        Appingedam                           bibliotheek Appingedam
6 november          19.30 – 21.00        Pekela                                    bibliotheek Oude Pekela
12 november        19.30 – 21.00        Westerkwartier                       bibliotheek Leek
13 november        19.30 – 21.00        Delfzijl                                    bibliotheek Spijk
14 november        19.30 – 21.00        Westerwolde                          bibliotheek Ter Apel
18 november        19.30 – 21.00        Oldambt                                 bibliotheek Finsterwolde
19 november        19.30 – 21.00        Midden-Groningen                 bibliotheek Hoogezand
21 november        19.30 – 21.00        Groningen                              bibliotheek Haren
25 november        19.30 – 21.00        Loppersum                             bibliotheek Loppersum
26 november        19.30 – 21.00       Veendam                                bibliotheek Veendam
27 november        19.30 – 21.00        Hogeland                                bibliotheek Winsum
28 november        19.30 – 21.00        Stadskanaal                           bibliotheek Stadskanaal

Het bericht Café van de Vrijheid komt naar bibliotheek Leek verscheen eerst op InfoLeek.

Begroting Westerkwartier: ambities waarmaken, ondanks zorgen over sociaal domein

Begroting Westerkwartier: ambities waarmaken, ondanks zorgen over sociaal domein

WESTERKWARTIER – “Een begroting waarbij we ons zorgen maken over de stijgende kosten in het Sociaal Domein, maar ook een begroting waarmee we onze ambities waar kunnen maken.” Zo omschrijft wethouder Bert Nederveen van financiën de begroting van 2020 van de gemeente Westerkwartier.

Dit is de eerste begroting van de heringedeelde gemeente waarin beleidskeuzes zijn verwerkt. “Het is een begroting met ambitie, waarmee we de gemeente een goede start geven. Zowel voor onze inwoners als onze positie in de regio.”

Ambities van het college
In de begroting van in totaal ruim 170 miljoen euro, is 3,2 miljoen vrijgemaakt om de ambities van het coalitieakkoord ‘Samen Westerkwartier Maken’ te realiseren. Hierbij heeft het college enkele speerpunten.

  • Maatregelen voor duurzaamheid en klimaat gaat het college onder meer bevorderen door inwoners via voorlichting, subsidies en duurzaamheidsleningen te ondersteunen bij de energietransitie. Hierbij is met name oog voor inwoners met een smalle beurs.
  • Het college zet in op preventie in het Sociaal Domein. Het gaat nog meer investeren in voldoende laagdrempelige, lichte en algemene voorzieningen, zodat minder beroep wordt gedaan op zware en relatief dure wmo-voorzieningen of jeugdzorg.
  • Leefbaarheid en vitaliteit in de dorpen gaat het college stimuleren door onder andere woningbouw en behoud van voorzieningen als dorpshuizen en multifunctionele centra.
  • Het college wil een goede en veilige infrastructuur. Zo wordt gewerkt aan zowel een vangrail langs het Van Starkenborghkanaal als aan afspraken over de aanleg van een fietspad Leek-Groningen. Ook komt er een verkeersvisie Westerkwartier.
  • Tot slot wil het college een tijdige invoering van de Omgevingswet in de gemeente en zet het in op ontwikkeling van de organisatie, voor uitstekende dienstverlening aan inwoners.

Zorgen om Sociaal Domein
Met ongeveer 40 procent gaat het grootste deel van de uitgaven naar het Sociaal Domein. In 2019 heeft de gemeente Westerkwartier 4,3 miljoen euro meerkosten voor jeugdzorg en wmo. Deze extra uitgaven kunnen vooralsnog opgevangen worden binnen de begroting. Het staat buiten kijf dat inwoners de zorg blijven krijgen die nodig is, maar voor het college is nu wel de grens bereikt waarbinnen de gemeente deze tegenvallers zelf wil opvangen. Samen met de andere Groninger gemeenten wordt het pleidooi gehouden voor meer Rijksgelden.

Hoe wordt dit betaald?
De ambities gaat het college deels bekostigen uit de opbrengst van de onroerendezaakbelasting (ozb). Die gaat in 2020 met 10 procent omhoog. Daarnaast zal het college bezuinigingen doorvoeren en extra extern geld aantrekken. De gemeente sluit het jaar 2020 af met een tekort van bijna 2 miljoen euro. Wethouder Nederveen: “Dit tekort wordt veroorzaakt door de extra kosten in het Sociaal Domein. We kunnen dit opvangen, omdat we in de meerjarenraming een verbeterd financieel beeld zien. Het tekort in 2020 kunnen we daarom dekken uit de algemene reserve en dat later weer aanvullen.” Woensdag 13 november vindt behandeling van de begroting plaats in de gemeenteraad.

Het bericht Begroting Westerkwartier: ambities waarmaken, ondanks zorgen over sociaal domein verscheen eerst op InfoLeek.

Vrijwilligers zetten zich in op de Natuurwerkdag

Vrijwilligers zetten zich in op de Natuurwerkdag

WESTERKWARTIER – Op zaterdag 2 november gaan vrijwilligers aan het werk voor het beschermen en behouden van natuur en landschap tijdens de 19e editie van de Natuurwerkdag.

In de provincie Groningen organiseert Landschapsbeheer Groningen deze grootste vrijwilligersdag in het groen, met dit jaar als thema biodiversiteit. Samen buiten aan de slag met snoeien, maaien, zeisen, timmeren of planten op zo’n 35 locaties in de provincie.

De handen uit de mouwen in het Westerkwartier
Ook in de gemeente Westerkwartier gaan vrijwilligers samen aan de slag voor wilde bijen, vlinders, vogels, watersalamanders en nog veel meer soorten:

  • Aduard: de tuinen rondom de abdijkerk in Aduard worden winterklaar gemaakt
  • Letterbert: bij de Lettelberterpetten knotwilgen knotten, snoeien en opslag verwijderen
  • Oldekerk: bij Kuzemerkooi wordt o.a. de elzen opslag bij de ingang van het dorpsbos verwijderd
  • Tolbert: maaisel verzamelen op bulten en opladen op boerenkar bij Sintmaheerdt (de Zijlen)

Op de locaties worden ook speciale kinderactiviteiten georganiseerd, zodat het hele gezin kan meedoen.

Doe mee
Lekker een dag buiten aan de slag? Doe mee en meld je aan, alleen of samen met je ouders, familie, vrienden of buren! Zoek een leuke locatie bij jou in de buurt op www.natuurwerkdag.nl.

De Natuurwerkdag wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij en is een initiatief van LandschappenNL.

Het bericht Vrijwilligers zetten zich in op de Natuurwerkdag verscheen eerst op InfoLeek.

Concertserie Muziek op de Borg toont programma voor het nieuwe seizoen

Concertserie Muziek op de Borg toont programma voor het nieuwe seizoen

LEEK – Na de succesvolle vijfde editie van ‘Muziek op de Borg’ vormt het Landgoed Nienoord in Leek komend seizoen opnieuw het decor voor de concertserie. Met gepaste trots laat Wim de Haas, de coördinator van de populaire concertserie, de posters en flyers van het programma 2019-2020 zien.

“We zijn nog steeds verbaasd over het succes van “Muziek op de Borg” aldus Wim de Haas. Wat vijf jaar geleden begon als een eenmalig concert in de balzaal van het kasteel, is uitgegroeid tot een gewaardeerde concertserieserie die steeds plaatsvindt op de laatste zondag van de maand. “Blijkbaar vormt de concertserie een goede aanvulling op bestaande culturele activiteiten in de omgeving. Een eenduidige reden kan ik niet aanwijzen voor het succes. De variatie van de muziek en de kwaliteit van de musici vormen de basis, maar ook de bijzondere locatie, de toegankelijkheid van de muziek en het feit dat het publiek dichtbij de musici kan zitten en dat wat men hoort ook echt beleeft dragen daartoe bij”.

Ook het komende seizoen staan bekende en minder bekende maar vooral getalenteerde ensembles
in de balzaal het kasteel.
27oktober: Noordelijk Barok Ensemble
1 december : Whats about Berb
26 januari: Passies & Havinga
23 februari: Nesje Duo
29 maart: Trio Moment to moment
26 april: Pot, Baumgarten & Van Astenrode ensemble

Opvallend in het programma, is de verscheidenheid van instrumenten. Naast de bekende  piano en viool zijn het komende seizoen bijzondere instrumenten te horen zoals harp, marimba, bandoleon en viola da gamba. Kortom een programma met klassieke muziek en jazz dat aantrekkelijk is voor het publiek.

De brede variatie aan uitvoeringen in de concertserie past bij de bijzondere ambiance van het landgoed en biedt bezoekers een aangenaam verpozen doordat ze kunnen genieten van bijzondere muziek op een bijzondere locatie.

Net als voorgaande jaren vinden de concerten altijd plaats op de laatste zondag van de maand van 14.30 tot 16.30 uur.

Omdat het nog al eens voorkomt dat een concert uitverkocht is ( de balzaal biedt plaats aan 70 mensen, is het raadzaam om alvast in de voorverkoop een kaartje te bemachtigen). Een kaartje reserveren, behoort ook tot de mogelijkheden.

Kaartverkoop en prijzen:
Aan de kassa: € 7,50 Voorverkoop  Borg Nienoord
VanPlan ticketservice: € 7,50 excl. Servicekosten € 1,50
Reservering: wh.de.haas@outlook.com

De concertreeks Muziek op de Borg is een initiatief van de voormalige Culturele Raad Leek. De concerten op het gebied van klassieke muziek en jazz vinden steeds plaats op de laatste zondag van de maand in de balzaal van Kasteel Nienoord.

Het bericht Concertserie Muziek op de Borg toont programma voor het nieuwe seizoen verscheen eerst op InfoLeek.

Geslaagde jonge dierendag in Leek

Geslaagde jonge dierendag in Leek

LEEK – Zaterdag 14 september werd bij Otter Diercompleet in Leek een keuring gehouden waarbij de aanfok van konijnen en hoenders van dit jaar werd beoordeeld. Maar liefst ruim 120 dieren mochten zich laten zien aan de keurmeester. Over het algemeen was de kwaliteit van de dieren zeer goed.

Bij de hoenders werd de grote winnaar een Welsumer roodpatrijs van dhr. H. Veenema uit Marum . Het jeugdlid Lana Jansens showde een mooi dier met haar Brahma hen.

Bij de dwerghoenders was R. Roelfsema uit Leek kampioen met een Australorp zwart, en pakte hij met een andere Australorp ook nog een ereprijs. Een ereprijs was er verder nog voor dhr E wientjes uit Foxwolde met een wyandotte kriel goudzwart.

Bij de konijnen was de Ned. Hangoordwerg van Comb. Jongstra uit Siegerswoude het mooiste dier.
Ere prijzen waren er voor A. Vinkers uit Tolbert met een engelse hangoor , M. helmhout uit Sebaldeburen met een rex wit, R. Lode uit Grijpskerk met een Groot Lotharinger, en Comb. Jongstra met een midden blauw marter kleurdwerg.

Het bericht Geslaagde jonge dierendag in Leek verscheen eerst op InfoLeek.

Expositie “Boeddha in Beeld” in Tolbert

Expositie “Boeddha in Beeld” in Tolbert

TOLBERT – In de CazemierBoerderij aan de Hoofdstraat 27 in Tolbert is tot 3 november een tentoonstelling ingericht, die gewijd is aan het boeddhisme. Aanleiding voor deze expositie is de driedelige serie boeken over “Asoka” van de Tolberter schrijver Wytze Keuning.

Hij schreef in de jaren ’40 van de vorige eeuw deze trilogie over de Keizer uit Noord-India. Asoka, die in de derde eeuw voor Christus leefde, werd aanhanger van het boeddhisme en verspreidde deze leer naar Sri Lanka. Van daaruit werd het door zendelingen verder over Zuidoost Azië (inclusief Indonesië) verspreid.

Om meer te weten te komen over het boeddhisme is een tentoonstelling ingericht met beelden en voorwerpen, en een eenvoudige uitleg over deze stroming. De inrichting kwam tot stand dank zij de gewaardeerde medewerking van Willemien van Heck en Wim Mulder van Meubelatelier Allerhanden te Bellingwolde, die in hun Oldambtster boerderij een ruime collectie beelden herbergen.

De tentoonstelling is te bezoeken op zaterdag- en zondagmiddag tussen 13.30 en 17.00 uur en op aanvraag. De entree is € 3,- (donateurs gratis; ook op Open Monumentendag gratis).

Aansluitend op de tentoonstelling komt Sherab van de Stoepa (Tibetaanse tempel) uit het Friese Hantum op 6 oktober om 14.30 uur een lezing over het Boeddhisme houden. De entree hiervoor bedraagt € 5,- inclusief een kop koffie/thee.


Het bericht Expositie “Boeddha in Beeld” in Tolbert verscheen eerst op InfoLeek.

Boeiend winterprogramma van Nutsdepartement Vredewold Leek gepresenteerd

Boeiend winterprogramma van Nutsdepartement Vredewold Leek gepresenteerd

LEEK – Het Departement Vredewold van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen heeft haar gevarieerde programma voor het seizoen 2019-2020 vastgesteld.

Op dinsdagavond 1 oktober wordt begonnen met een lezing over de burgerlijke 17-de eeuwse schilderkunst door Halbe Hageman. Dit naar aanleiding van het Rembrandtjaar. Op woensdagavond 30 oktober treedt zangeres/actrice Inez Timmer op met haar programma “Een avondje Inez”. Momenteel neemt zij deel aan het tv-programma The Voice Senior.

Na een korte ledenvergadering houdt Marjan Brouwers op dinsdagmiddag 26 november een lezing over 220 jaar Hanzehogeschool Groningen en de rol die het NUT heeft gespeeld in de volksontwikkeling en de groei van allerlei vormen van beroepsonderwijs.

Tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdagmiddag 11 januari vertelt streekhistoricus Albert Graansma tijdens een High Tea over de beeldhouwer Rombout Verhulst, bekend van het grafmonument in de kerk van Midwolde. Prinses Marianne, de dochter van Koning Willem I was een bijzondere vrouw, waarover Agaath Biesma vertelt tijdens een lezing op dinsdagmiddag 25 februari.

Zaterdagmiddag 21 maart komt voormalig NOS-journaliste Pauline Broekema vertellen over haar meest recente boeken. Het seizoen wordt op vrijdagmiddag 24 april afgesloten met een excursie naar het Victory Museum in Grootegast.

De bijeenkomsten worden gehouden in Café De Waag in Nietap en zijn ook toegankelijk voor belangstellenden. Een gratis folder met het programma kan worden opgevraagd via e-mail: nutvredewold@gmail.com.

Het bericht Boeiend winterprogramma van Nutsdepartement Vredewold Leek gepresenteerd verscheen eerst op InfoLeek.

Burgemeester Koos Wiersma heeft Oktobermaand Kindermaand geopend

Burgemeester Koos Wiersma heeft Oktobermaand Kindermaand geopend

WESTERKWARTIER – Vandaag, woensdag 11 september om 8:30 uur heeft burgemeester Koos Wiersma de Samenwerkingsschool Op Wier in Ezinge bezocht voor de aftrap van Oktobermaand Kindermaand. Hij heeft het verhaal van Henric Piccardt voorgelezen aan kinderen van groep 6, 7 en 8.

Henric Piccardt
Dit jaar staat het boeiende verhaal van Henric Piccardt (1636-1712) centraal. Piccardt, een domineeszoon uit Woltersum, vertrok op zijn 22e als student met de noorderzon. Hij belandde in Parijs en werd daar kamerheer van koning Lodewijk de Veertiende, de zonnekoning. Van Piccardt,

die eens eigenaar was van de Fraeylemaborg in Slochteren, wordt ook verhaald dat hij Parijs af en toe als zwerver verkende en onder bruggen sliep.  Maar of dat waar is? De kinderen horen er in het verhaal meer over. Het verhaal werd geschreven door erfgoeddocente Tineke Neyman uit Groningen.

Oktobermaand Kindermaand
Tijdens de Oktobermaand Kindermaand kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar op een laagdrempelige manier kennis maken met kunst en cultuur. Verschillende instellingen in de drie noordelijke provincies openen in de weekenden in oktober hun deuren en organiseren gratis activiteiten voor basisschoolleerlingen. In het Westerkwartier kunnen kinderen met de actie bijvoorbeeld Ambachtelijk Streekmuseum ’t Steenhuus in Niebert bezoeken. De aftrap van het evenement is de jaarlijks terugkerende voorleesactie van burgemeesters in de noordelijke provincies.

Meer informatie
Meer informatie over Oktobermaand Kindermaand is te vinden op www.kindermaand.nl.

Het bericht Burgemeester Koos Wiersma heeft Oktobermaand Kindermaand geopend verscheen eerst op InfoLeek.

Open Monumentendag bij museum Nienoord op zaterdag 14 september

Open Monumentendag bij museum Nienoord op zaterdag 14 september

LEEK – Op zaterdag 14 september tijdens de Open Monumentendag met als thema Plekken van Plezier zijn er koetsenritjes met heel toepasselijk de Jan Plezier. Een fraaie hoge koets waar meerdere mensen gelijktijdig in kunnen voor een ritje over het landgoed bij museum Nienoord.

Het monument de Schelpengrot, gelegen in de tuin van museum Nienoord, is deze dag gratis te bezoeken. Als u er toch bent kunt u ook mee met de rondleiding door het rijtuigdepot en de Borg Nienoord. Onze gidsen vertellen u bijzondere verhalen en anekdotes die horen bij een leven vol rijtuigen. Deze rondleidingen zijn niet gratis, behalve als u in het bezit bent van een museumkaart.

Deelnemers aan de Memorywalk in Leek e.o. komen ook over het terrein van het museum en haar Borg. Een ‘storyteller’ vertelt historische verhalen en het verhaal over het meisje van de Schelpengrot.

Openingstijden:
Zondag 14 september van 10.00-17.00 uur
Entree museum 6,50, kinderen tot 8 jaar gratis, museumkaart is geldig

Het bericht Open Monumentendag bij museum Nienoord op zaterdag 14 september verscheen eerst op InfoLeek.

Herfstmarkt op Landgoed Nienoord; van fruit naar sap

Herfstmarkt op Landgoed Nienoord; van fruit naar sap

LEEK – Uw eigen fruit tot sap omtoveren? Kom dan op zondag 29 september naar de herfstmarkt op Landgoed Nienoord.

Op zondag 29 september organiseert Landgoed Nienoord van 10:00 tot 17:00 uur een herfstmarkt op het plein voor het Infocentrum. Op de herfstmarkt zijn diverse streekproducten te koop. Hierbij kunt u denken aan producten zoals jam, honing, worsten, maar ook eigen gemaakte herfstdecoratie, pompoenen etc. Ook is het mogelijk om eigen fruit te laten persen op de markt. Het fruit wordt doormiddel van de fruitpers omgezet tot sap.

De fruitpers kan naast sap van één soort fruit ook sap maken van combinaties van fruit. Fruit persen is mogelijk bij tenminste 75 kilo fruit, dan krijgt u gegarandeerd uw eigen sap mee naar huis. Vooraf opgeven is verplicht, dit kan via info@landgoednienoord.nl. Deelnemers voor de herfstmarkt zijn ook van harte welkom. Bij het meebrengen van een eigen tafel is dit gratis, maar er zijn ook kramen te huur.

Het bericht Herfstmarkt op Landgoed Nienoord; van fruit naar sap verscheen eerst op InfoLeek.

Oudere berichten

© 2019 Dorpshuis Leek

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑