Category: Kunst, Cultuur & Natuur (page 1 of 13)

Wethouder Bert Nederveen plaatst eerste Zwaaisteen in Marum

Wethouder Bert Nederveen plaatst eerste Zwaaisteen in Marum

MARUM – Donderdagmiddag 8 oktober heeft wethouder Bert Nederveen op initiatief van Sociaal Werk De Schans een eerste Zwaaisteen geplaatst op de hoek Nachtegaalstraat/Langestraat bij Zonnehuis De Hoorn in Marum.

Deze stoeptegel met een vrolijke zwaaihand nodigt voorbijgangers uit te zwaaien naar de bewoner(s) waar de sticker voor het huis ligt en naar anderen die ze op hun route tegenkomen. Met het plaatsen van de zwaaisteen als symbool vragen de gemeente en Sociaal Werk De Schans blijvende aandacht voor nabuurschap: omkijken en zwaaien naar elkaar.

Afsluiting ‘Week tegen Eenzaamheid’
Op 8 oktober sluit de ‘Week tegen Eenzaamheid’. Door het hele land is afgelopen week extra aandacht geweest voor het thema Eenzaamheid. De gemeente en De Schans willen de trend van eenzaamheid doorbreken en geven de ‘Week tegen Eenzaamheid’ met het plaatsen van de zwaaistenen een passend vervolg. De medewerkers van De Schans plaatsen de komende tijd meer zwaaistenen in de gemeente. Daarnaast verspreiden ze raamtekeningen met een zwaaihand en organiseren ze een zwaai-expeditie voor kinderen in de komende periode.

Wethouder Bert Nederveen: “We willen met deze acties bereiken dat inwoners op (gepaste) afstand dichtbij zijn. Vooral in deze coronatijd moeten we zorgen dat we aan en om elkaar blijven denken.”

Eén tegen Eenzaamheid
Afgelopen maandag 5 oktober sloot de gemeente Westerkwartier zich officieel aan bij het landelijk actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Samen met ruim 170 andere gemeenten en meer dan 100 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties wil de gemeente hiermee actief de trend van eenzaamheid doorbreken.


Het bericht Wethouder Bert Nederveen plaatst eerste Zwaaisteen in Marum verscheen eerst op InfoLeek.

World Cleanup Day, help je mee?! Afvalgrijpers te leen bij de gemeentewerven

World Cleanup Day, help je mee?! Afvalgrijpers te leen bij de gemeentewerven

WESTERKWARTIER – Zaterdag 19 september is het World Cleanup Day: de grootste wereldwijde zwerfvuilopruimactie die er maar is. Op deze dag kun je helpen (op een andere dag in deze week mag natuurlijk ook) om de gemeente Westerkwartier op te schonen.

Vanwege het coronavirus kunnen we niet massaal in grote groepen gaan opruimen, maar als iedereen nou een klein stukje stoep voor zijn of haar rekening neemt, komen we al ver. Wist u dat als 25% van de Nederlanders 1 stuk zwerfafval per dag zou opruimen, er geen zwerfafval meer is?

Afvalgrijpers te leen
Je kunt op World Cleanup Day je eigen afvalgrijpers of vuilniszakken gebruiken. Heb je die niet in huis, dan kun je een afvalgrijper lenen en vuilniszakken krijgen.

Op elke gemeentewerf staat bij de ingang een ton met prikstokken met afvalzakken. Inwoners kunnen vanaf woensdag 16 september tot en met 18 september tijdens werktijden een prikstok en zak ophalen (7.30 en 16.00 uur). Maandag 21 september kan de prikstok en het afval worden afgeleverd bij de werf tijdens de werktijden.

Adressen gemeentewerven:

  • Leek, Tolberterstraat 70,
  • Marum, Kruisweg 42-46,
  • Grootegast, Rondweg 15,
  • Noordhorn, Transportweg 2,
  • Grijpskerk, Kievitsweg 20,
  • Oldehove, Englumerstraat 6,
  • Aduard, Ruiterpad 2


Meedoen?
Wil je meedoen aan de World cleanupday, dan kun je een email sturen naar astrid.hoevenagel@westerkwartier.nl. Ook voor vragen over deze dag kun je bij haar terecht.

Het bericht World Cleanup Day, help je mee?! Afvalgrijpers te leen bij de gemeentewerven verscheen eerst op InfoLeek.

Aanleg twaalf nieuwe petgaten in het Westerkwartier

Aanleg twaalf nieuwe petgaten in het Westerkwartier

WESTERKWARTIER – Landschapsbeheer Groningen is samen met Het Groninger Landschap begonnen met de aanleg van twaalf nieuwe petgaten in de Lettelberterpetten.

De Lettelberterpetten, een natuurgebied van Het Groninger Landschap in het Westerkwartier, is een petgatencomplex dat in de 20e eeuw is ontstaan door het lokaal afgraven van de veenlaag. Het veen uit de petgaten werd te drogen gelegd op de naastgelegen legakkers, waarna het als brandstof werd gebruikt. Na de veenontginning is er een uniek en zeer soortenrijk moerasbos ontstaan.

De oude petgaten zijn na 100 jaar volledig dichtgegroeid. Vanwege de hoge natuurwaarden is het opnieuw opengraven van deze petgaten onwenselijk. Daarom is er gekozen om twaalf nieuwe petgaten te graven naast de bestaande petgaten. Hiermee wordt de mozaïek hersteld van verlandingsstadia van open water tot moerasbos. De nieuwe petgaten maken het historische grondgebruik meer zichtbaar en zijn goed voor de biodiversiteit. Voor zeldzame soorten zoals de waterspitsmuis, groene glazenmaker en zeggekorfslak wordt een geschikt habitat gecreëerd.

Het aanleggen van de petgaten maakt onderdeel uit van het project Herstel houtsingel en aanleg petgaten in het Zuidelijk Westerkwartier. Naast de petgaten wordt 75 km elzensingel en houtsingel hersteld waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit van het agrarisch cultuurlandschap. De uitvoering is financieel mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de provincie Groningen.

Het bericht Aanleg twaalf nieuwe petgaten in het Westerkwartier verscheen eerst op InfoLeek.

Bijzondere bijeenkomst bij Museum Nienoord

Bijzondere bijeenkomst bij Museum Nienoord

LEEK – Een bijzondere bijeenkomst in Museum Nienoord zondagmiddag. Ivonne Tilman en Marike Heyboer-Nefkens kwamen naar Leek, om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen van de catalogus bij de tentoonstelling over Anton Heyboer.
Ivonne Tilman leerde Heyboer in 1958 kennen en was enige jaren met hem getrouwd. In die jaren maakte hij werk dat internationaal tot musea in Japan wordt verzameld. Voor Ivonne maakte hij van elke ets een 0-druk; een selectie hiervan is op Nienoord voor het eerst publiekelijk te zien. Haar verhaal deelt zij in het boek met het publiek. Vanmiddag trad zij voor het eerst na bijna zestig jaar publiekelijk naar buiten als toenmalige echtgenote van Anton Heyboer.

Marike Nefkens maakte als fotomodel en mannequin furore in Parijs, toen zij Anton Heyboer ontmoette. Ze besloot het roer volledig om te gooien: bij hem zou ze een inhoudelijk veel rijker leven kunnen leiden. Jarenlang leefde ze met nog vier vrouwen (Maria, Joke, Lotti en Petra) en hem samen in Den Ilp. Tegen wil en dank werd Heyboer zelf een media-persoonlijkheid.

Het eerste weekend na de verruiming van de corona-regels kwamen zij naar Nienoord, om de tentoonstelling te bewonderen met bruiklenen uit de Twin Collectie van de zusters Willy en Trees van Kleef. Museumdirecteur Geert Pruiksma nodigde de zusters uit om de eerste boeken uit te reiken, en verraste ook gastauteur prof Rudi Lapré en redactie-ondersteuner Hein Bekenkamp met een exemplaar. Voor de foto wilden ze wel éven dichterbij dan 1.5 meter.
De dames Tilman en Heyboer vertelden een buitengewoon uitdagende tijd met Anton Heyboer te hebben genoten. Hij was een zeer eigenzinnige en uitgesproken persoon en bepaald niet altijd even gemakkelijk. Maar ze kijken er beide met een goed gevoel op terug.
Pruiksma bedankte ook fotograaf Nico Koster, en vertelde dat hij met Koster en de zusters Van Kleef een alternatief heeft bedacht voor deze vanwege de pandemie zoveel later geopende tentoonstelling. Na Kunst op Nienoord (medio oktober) komen de zusters Van Kleef terug met ander werk van Heyboer, en Koster met ander werk uit zijn brede oeuvre. Als vaste fotograaf van De Telegraaf groeide hij uit tot een chroniqueur van meerdere decennia. De beroemde foto van John Lennon en Yoko Ono in het Amsterdamse hotelbed is bijvoorbeeld van hem, evenals vele andere foto’s van bekende personen en bijzondere gebeurtenissen.

Dit aanbod werd vanmiddag met applaus door de aanwezigen begroet. Vanwege de bijzonderheid waren vanmiddag onder meer de besturen van het Anton Heyboer Genootschap en de Stichting Anton Heyboer aanwezig, evenals bijvoorbeeld burgemeester Ard van der Tuuk namens de gemeente Westerkwartier.

Vanuit heel Nederland komen liefhebbers op deze tentoonstelling af. De bezoekers vandaag hadden wel heel veel geluk: 15 jaar na zijn overlijden kwam hij weer even helemaal tot leven. Willy en Trees van Kleef geven de komende maanden regelmatig instaprondleidingen in de tentoonstelling, voor iedereen die geïnteresseerd is. Reserveren hiervoor kan via info@museumnienoord.nl.

Het bericht Bijzondere bijeenkomst bij Museum Nienoord verscheen eerst op InfoLeek.

Cliënten Wmo positief over contacten met gemeente Westerkwartier

Cliënten Wmo positief over contacten met gemeente Westerkwartier

WESTERKWARTIER – Wmo-cliënten van de gemeente Westerkwartier zijn tevreden over het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ondersteuning en het effect van de ondersteuning.

Deze resultaten zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. Wel opvallend is, dat de cliënten iets positiever waren over 2018. Mogelijk heeft dit te maken met de herindeling per 1 januari 2019. In het eerste jaar als nieuwe gemeente Westerkwartier waren nog veel zaken zoals systemen, werkwijzen en manier van samenwerken in ontwikkeling.

354 cliënten hebben de enquête ingevuld. Hiermee zijn de resultaten met een betrouwbaarheid van 95% representatief voor het hele Wmo-cliëntenbestand. Het onderzoek vond plaats in de periode van september 2019 tot en met februari 2020.

Aanbevelingen
Het onderzoek geeft een aantal aanbevelingen die de gemeente Westerkwartier ter harte neemt.

  • Heb aandacht voor het beroep dat op mantelzorgers wordt gedaan. Het is heel mooi dat in onze gemeente veel mensen mantelzorg verlenen. Keerzijde is dat de mantelzorger overbelast kan raken. Uit de enquête blijkt, dat 24% dacht dat de mantelzorger de hulp niet aan kon.
  • Een klein deel (4%) van de cliënten maakt gebruik van basisvoorzieningen van Sociaal Werk De Schans zoals buurthuis, klussendiensten en boodschappenservice. Een gemeentelijke werkgroep Basistoegang heeft zich inmiddels gebogen over versterking van de samenwerking en afstemming met De Schans zoals integrale bespreking en aanpak van casussen. Eventuele positieve gevolgen van deze intensievere samenwerking zouden kunnen zijn, dat er meer gebruik gemaakt wordt van de basistoegang, minder gebruik van individuele Wmo-maatwerkvoorzieningen en dat de druk op mantelzorgers iets minder groot is.
  • Het keukentafelgesprek is heel belangrijk om een goed beeld van de gezondheidssituatie, het netwerk en de leefomgeving van de cliënt te krijgen. Hierdoor kan de Wmo-consulent de ondersteuningsvraag van de cliënt beter beoordelen en passende oplossingen vinden. In principe wordt altijd een keukentafelgesprek ingepland, zeker bij een eerste melding. In de praktijk vindt niet altijd een keukentafelgesprek plaats. Aanbevolen wordt dit beleid voort te zetten en in situaties, dat een keukentafelgesprek niet mogelijk is (bijv. tijdens de huidige coronasituatie) hiervoor goede alternatieven in te zetten.

Wethouder Bert Nederveen: “We zijn blij, dat de cliënten met een Wmo-voorziening positief zijn over het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ondersteuning en het effect van de ondersteuning. We scoren al een aantal jaren goede resultaten en zijn daarmee goed op weg. Met de nieuwe wijze van onderzoek willen we aanbevelingen nog sneller oppakken.”

Continue onderzoek
De gemeente Westerkwartier is in september 2019 gestart met het uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek Wmo op een andere manier. Cliënten die een beschikking ontvingen, kregen niet pas een jaar later een enquête, maar al na twee maanden. Hierdoor kon de cliënt zich het contact met de gemeente nog beter herinneren en de vragen ook beter beantwoorden. Daarnaast had de cliënt ook al enige tijd de betreffende hulp ontvangen om de vragen over het effect op zijn/haar leven te kunnen beantwoorden. Bijkomend voordeel is dat de gemeente op basis van tussenresultaten sneller aanpassingen kan doen in de beleidsuitvoering.

Resultaten
Het resultaat van het onderzoek is te vinden in het Rapport visuele weergave van de resultaten CEO Wmo 2019 op www.westerkwartier.nl/onderzoekwmo2019. Ook levert de gemeente de uitkomsten van het onderzoek aan www.waarstaatjegemeente.nl.

Het bericht Cliënten Wmo positief over contacten met gemeente Westerkwartier verscheen eerst op InfoLeek.

Bijna 3 miljoen subsidie voor restauratie van Groninger rijksmonumenten

Bijna 3 miljoen subsidie voor restauratie van Groninger rijksmonumenten

PROVINCIE – Voor de eerste aanvraagronde van de regeling voor groot onderhoud en restauratie van rijksmonumenten (GRRG) is aan 22 projecten subsidie verleend. In totaal is voor bijna € 3 miljoen aan subsidies verstrekt. Van dit bedrag gaat € 2,5 miljoen naar projecten binnen het aardbevingsgebied.

Molen Adorp
De koren- en pelmolen Aeolus in Adorp is een van de gesubsidieerde rijksmonumenten. De molen staat al lang leeg en de afgelopen 20 jaar is de bouwtechnische toestand sterk verslechterd. Naast een bijdrage voor de restauratie van de molen, ontvangt de eigenaar ook een bijdrage voor de herbestemming. De molen zal worden ingericht voor publiek. Als de werkzaamheden klaar zijn, kunnen bezoekers producten kopen die in de molen zijn gemalen.

114 projecten
Deze eerste tender 2020 is zesde tender GRRG sinds de start van de regeling begin 2018. Sindsdien ontvingen 114 projecten een subsidiebijdrage voor sober en doelmatig onderhoud en restauratie van hun rijksmonument. Een aantal projecten ontving ook een bijdrage voor herbestemming of energiebesparende maatregelen

OCW en NCG
Het budget voor de GRRG is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de provincie Groningen. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de provincie.

Meer informatie
Meer informatie over de regeling GRRG is te vinden op www.provinciegroningen.nl/grrg.

Het bericht Bijna 3 miljoen subsidie voor restauratie van Groninger rijksmonumenten verscheen eerst op InfoLeek.

Droogte nog erger in warme junimaand; langdurige warmte verwacht

Droogte nog erger in warme junimaand; langdurige warmte verwacht

LANDELIJK – Tijdens de eerste maand van de meteorologische zomer verergert de droogte. De meeste dagen droog en zonnig. Er worden veel warme dagen verwacht en vooral in het zuidoosten is het vaak zomers warm.

Soms bereikt de temperatuur tropische waarden van 30 graden. Deze hitte kan af en toe uitmonden in een warmte-onweer, maar de droogte wordt er niet mee verholpen. In juni krijgen we vaak te maken met wind uit het oosten. Dit levert op de meeste dagen heerlijk zomerweer op met maxima van 20-25 graden en veel zonneschijn.

Er zijn ook dagen waarop de wind uit het noordwesten tot noordoosten waait en frissere lucht aanvoert. In het Waddengebied wordt het dan soms niet warmer dan 15 graden en is kans op wolkenvelden en een klein beetje regen. In de rest van het land wordt het ook in zo’n situatie al snel nog 18-23 graden met een mix van stapelwolken, zon en een enkele bui.

Hitte kan snel komen door droogte
Wanneer de wind meer de zuidoosthoek opzoekt wordt het snel een stuk warmer. Op grote schaal kan het dan zomers warm worden met maxima van 25 graden of meer en in het binnenland zijn tropische dagen met maxima van 30 graden of meer mogelijk.

Jaco van Wezel, meteoroloog bij Weeronline: “De hitte kan snel de kop opsteken, doordat de bodem erg droog is. Wanneer de bodem nat is wordt veel energie van de zon gebruikt voor het verdampen van vocht. Dat is nu niet het geval en dus wordt de energie van zon vrijwel geheel omgezet in warmte en dat gaan we merken ook. Wanneer vanuit het zuidoosten warme lucht wordt aangevoerd zitten we snel met zomerse tot tropische temperaturen. Een regionale hittegolf in juni is dan ook goed mogelijk”.

In droge omstandigheden koelt het ’s avonds en ’s nachts ook gemakkelijker af. Droge lucht houdt warmte namelijk minder goed vast dan vochtige lucht. Hierdoor liggen de nachttemperaturen in juni vaak nog op een prettig niveau van 10-14 graden. De gemiddelde maandtemperatuur komt naar verwachting uit op 17 graden tegen 15,6 normaal.

Hitte-onweer verhelpt droogte niet
Soms monden de warme junidagen uit in hitte-onweer. Vooral in het zuidoosten en oosten kan zo nu en dan lokaal zwaar onweer losbarsten. Dit kunnen felle buien zijn met hagel en veel regen in korte tijd. Een plensbui is verfrissend, maar de droogte wordt er niet mee verholpen. De kurkdroge bodem slaat tijdens een plensbui dicht en het regenwater stroomt direct de sloot of het riool in. Alleen de bovenste laag van de bodem wordt er dan nat door.

Normaal valt in juni gemiddeld over het land zo’n 68 mm. Nu moeten het naar verwachting doen met zo’n 40 mm. Daarbij kunnen grote lokale verschillen optreden. Nadat het gras in mei al op veel plaatsen verdroogde, kunnen in deze maand ook dieper wortelende planten en bomen in de problemen komen. Hierdoor kunnen de eerste bladeren dit jaar al in juni van de bomen vallen.

Het bericht Droogte nog erger in warme junimaand; langdurige warmte verwacht verscheen eerst op InfoLeek.

Onderzoek toont meer dan 500 soorten insecten aan op landgoed Nienoord

Onderzoek toont meer dan 500 soorten insecten aan op landgoed Nienoord

LEEK – In opdracht van de gemeente Westerkwartier heeft het ecologisch adviesbureau Faunax in 2019 op meerdere locaties op het landgoed Nienoord in Leek onderzoek gedaan naar het voorkomen van insecten.

Uit het onderzoek blijkt dat er 543 verschillende soorten insecten zijn vastgesteld op het landgoed. Dat is een prachtig resultaat. Zo’n uitgebreid onderzoek naar insecten is nog niet eerder uitgevoerd in de provincie Groningen. Op het landgoed komen 24 insectensoorten voor die nog niet eerder zijn waargenomen in de provincie. Bijzondere waarnemingen zijn de normale flopblaaskop (Euglenes oculatus, een keversoort) en een kniptor (Stenagostus rhombeus). 

Onderzoek
Eén van de doelstellingen van het onderzoek was een idee te krijgen welke soorten insecten aanwezig zijn op het landgoed. Het is een nulmeting, omdat eerder onderzoek nog niet heeft plaatsgevonden. De bedoeling is over ongeveer drie jaar weer zo’n onderzoek te doen.

Om te kijken of het effect van het laten liggen en staan van dood hout en het omtrekken van bomen een positief effect heeft op de hoeveelheid en diversiteit van insecten. De wortelkluiten van omgetrokken bomen geven nest- en schuilgelegenheid voor diverse diersoorten. Bij insecten gaat het hierbij onder meer om graafbijen. Staand en liggend dood hout zijn vooral voor verschillende keversoorten aantrekkelijk.

Peter de Boer van Faunax: “ Het gevoerde beheer op het landgoed heeft een zeer positief effect gehad op de biodiversiteit. De aanwezigheid van microhabitats en -klimaten wordt in het huidige beheer sterk gestimuleerd en dat heeft zeer positief uitgepakt. Dit is een groot compliment waard. Menig natuurbeheerder kan hier een voorbeeld aan nemen.“

Hoge score
Om de rijkdom aan insecten te meten spreken ecologen vaak over de shannon-index. Boven de waarde 4 wordt in Nederland zelden behaald. Het landgoed Nienoord scoort met 4.39 erg hoog.

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: “Het is goed om te zien, dat onze aanpak van beheer en onderhoud van groen op het landgoed gunstige effecten heeft op de biodiversiteit in het algemeen en de insectenpopulaties in het bijzonder. We zijn er trots op dat het landgoed zo hoog scoort. Dit sluit mooi aan bij de aanwezige broedvogelsoorten (70-75 verschillende soorten) en de 11 verschillende soorten vleermuizen die op het landgoed voorkomen.”

Aanbevelingen
In het rapport is ook een aantal aanbevelingen gedaan voor het beheer van het groen op het landgoed om de diversiteit aan insecten te bevorderen. Deze bestaan onder meer uit het verlagen en meer faseren van de begrazingsdruk waardoor er meer bloeiende planten op de hooilanden blijven staan. Dit versterkt de beheerdoelstelling ‘bloemrijk grasland’ en stimuleert de aanwezigheid van verschillende insectensoorten. Daarnaast het creëren van meer (water)plas en dras situaties, waar diverse soorten waterinsecten op afkomen en het aanleggen van zandbulten, die zorgen voor nestgelegenheid voor zandbijen en graafwespen. 

De aanbevelingen sluiten aan bij de beheervisie Landgoed Nienoord 2018-2028 van de gemeente.

Het bericht Onderzoek toont meer dan 500 soorten insecten aan op landgoed Nienoord verscheen eerst op InfoLeek.

Nutsdepartement Vredewold organiseert lezing over Prinses Marianne

Nutsdepartement Vredewold organiseert lezing over Prinses Marianne

NIETAP – Op dinsdag 25 februari om 14.30 uur organiseert Nutsdepartement Vredewold een lezing over Prinses Marianne.

In café De Waag in Nietap vertelt Agaath Biesma-Draijer over deze niet zo bekende prinses. Deze dochter van koning Willem I was haar tijd ver vooruit. Zij scheidde van haar ontrouwe echtgenoot, kocht en verkocht huizen en paleizen en had een bastaardzoon die zij niet verstopte voor de buitenwereld. Dat alles in de 19-de eeuw, die als “preuts” bekend staat. Een eeuw ook waarin vrouwen niet als gelijkwaardig aan mannen werden beschouwd. Dat maakt haar levensverhaal interessant en boeiend. Kortom: Marianne, prinses van Oranje, is een vrouw om nader kennis mee te maken.

De entree is voor leden € 6,- en voor overige belangstellenden € 10,- (inclusief een kop koffie of thee en een pauzedrankje).

Het bericht Nutsdepartement Vredewold organiseert lezing over Prinses Marianne verscheen eerst op InfoLeek.

Huldiging Jubilarissen kleindieren vereniging ’t Hollandertje

Huldiging Jubilarissen kleindieren vereniging ’t Hollandertje

LEEK – Tijdens de jaarvergadering werden een 4 tal jubilarissen in het zonnetje gezet. 3 leden waren maar liefst 40 jaar lid van de KLN (kleindierliefhebbers Nederland) de overkoepelende bond waar “t Hollandertje deel vanuit maakt en 1 lid 25 jaar.

Wethouder Westra van de gemeente Westerkwartier deelde de bescheiden een speldje met oorkonde en pen met inscriptie uit. 40 jaar lid waren Dhr. Cazemier uit Bunne, fokker van  leghorn patrijs hoenders, Dhr. Ottens uit leek , fokker van wyandotte krielen, mevr. Vogel uit Opende fokster van dwergkonijnen. Dhr. Cazemier en Dhr. Ottens waren teven zolang lid van ’t Hollandertje. Dhr. Palsma uit Niebert is  25 jaar lid zowel van de KLN als van’t Hollandertje en fokker van wyandotte krielen en barnevelders.

Tijdens de druk bezochte vergadering prees de wethouder de leden voor hun lange staat van dienst bij de vereniging. Op de avond zelf waren dhr. Ottens en mevr. Vogel door ziekte helaas verhinderd zij ontvangen hun bescheiden later.

Het bericht Huldiging Jubilarissen kleindieren vereniging ’t Hollandertje verscheen eerst op InfoLeek.

Older posts

© 2020 Dorpshuis Leek

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑