Category: Kunst, Cultuur & Natuur (page 1 of 12)

Bijzondere bijeenkomst bij Museum Nienoord

Bijzondere bijeenkomst bij Museum Nienoord

LEEK – Een bijzondere bijeenkomst in Museum Nienoord zondagmiddag. Ivonne Tilman en Marike Heyboer-Nefkens kwamen naar Leek, om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen van de catalogus bij de tentoonstelling over Anton Heyboer.
Ivonne Tilman leerde Heyboer in 1958 kennen en was enige jaren met hem getrouwd. In die jaren maakte hij werk dat internationaal tot musea in Japan wordt verzameld. Voor Ivonne maakte hij van elke ets een 0-druk; een selectie hiervan is op Nienoord voor het eerst publiekelijk te zien. Haar verhaal deelt zij in het boek met het publiek. Vanmiddag trad zij voor het eerst na bijna zestig jaar publiekelijk naar buiten als toenmalige echtgenote van Anton Heyboer.

Marike Nefkens maakte als fotomodel en mannequin furore in Parijs, toen zij Anton Heyboer ontmoette. Ze besloot het roer volledig om te gooien: bij hem zou ze een inhoudelijk veel rijker leven kunnen leiden. Jarenlang leefde ze met nog vier vrouwen (Maria, Joke, Lotti en Petra) en hem samen in Den Ilp. Tegen wil en dank werd Heyboer zelf een media-persoonlijkheid.

Het eerste weekend na de verruiming van de corona-regels kwamen zij naar Nienoord, om de tentoonstelling te bewonderen met bruiklenen uit de Twin Collectie van de zusters Willy en Trees van Kleef. Museumdirecteur Geert Pruiksma nodigde de zusters uit om de eerste boeken uit te reiken, en verraste ook gastauteur prof Rudi Lapré en redactie-ondersteuner Hein Bekenkamp met een exemplaar. Voor de foto wilden ze wel éven dichterbij dan 1.5 meter.
De dames Tilman en Heyboer vertelden een buitengewoon uitdagende tijd met Anton Heyboer te hebben genoten. Hij was een zeer eigenzinnige en uitgesproken persoon en bepaald niet altijd even gemakkelijk. Maar ze kijken er beide met een goed gevoel op terug.
Pruiksma bedankte ook fotograaf Nico Koster, en vertelde dat hij met Koster en de zusters Van Kleef een alternatief heeft bedacht voor deze vanwege de pandemie zoveel later geopende tentoonstelling. Na Kunst op Nienoord (medio oktober) komen de zusters Van Kleef terug met ander werk van Heyboer, en Koster met ander werk uit zijn brede oeuvre. Als vaste fotograaf van De Telegraaf groeide hij uit tot een chroniqueur van meerdere decennia. De beroemde foto van John Lennon en Yoko Ono in het Amsterdamse hotelbed is bijvoorbeeld van hem, evenals vele andere foto’s van bekende personen en bijzondere gebeurtenissen.

Dit aanbod werd vanmiddag met applaus door de aanwezigen begroet. Vanwege de bijzonderheid waren vanmiddag onder meer de besturen van het Anton Heyboer Genootschap en de Stichting Anton Heyboer aanwezig, evenals bijvoorbeeld burgemeester Ard van der Tuuk namens de gemeente Westerkwartier.

Vanuit heel Nederland komen liefhebbers op deze tentoonstelling af. De bezoekers vandaag hadden wel heel veel geluk: 15 jaar na zijn overlijden kwam hij weer even helemaal tot leven. Willy en Trees van Kleef geven de komende maanden regelmatig instaprondleidingen in de tentoonstelling, voor iedereen die geïnteresseerd is. Reserveren hiervoor kan via info@museumnienoord.nl.

Het bericht Bijzondere bijeenkomst bij Museum Nienoord verscheen eerst op InfoLeek.

Cliënten Wmo positief over contacten met gemeente Westerkwartier

Cliënten Wmo positief over contacten met gemeente Westerkwartier

WESTERKWARTIER – Wmo-cliënten van de gemeente Westerkwartier zijn tevreden over het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ondersteuning en het effect van de ondersteuning.

Deze resultaten zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. Wel opvallend is, dat de cliënten iets positiever waren over 2018. Mogelijk heeft dit te maken met de herindeling per 1 januari 2019. In het eerste jaar als nieuwe gemeente Westerkwartier waren nog veel zaken zoals systemen, werkwijzen en manier van samenwerken in ontwikkeling.

354 cliënten hebben de enquête ingevuld. Hiermee zijn de resultaten met een betrouwbaarheid van 95% representatief voor het hele Wmo-cliëntenbestand. Het onderzoek vond plaats in de periode van september 2019 tot en met februari 2020.

Aanbevelingen
Het onderzoek geeft een aantal aanbevelingen die de gemeente Westerkwartier ter harte neemt.

  • Heb aandacht voor het beroep dat op mantelzorgers wordt gedaan. Het is heel mooi dat in onze gemeente veel mensen mantelzorg verlenen. Keerzijde is dat de mantelzorger overbelast kan raken. Uit de enquête blijkt, dat 24% dacht dat de mantelzorger de hulp niet aan kon.
  • Een klein deel (4%) van de cliënten maakt gebruik van basisvoorzieningen van Sociaal Werk De Schans zoals buurthuis, klussendiensten en boodschappenservice. Een gemeentelijke werkgroep Basistoegang heeft zich inmiddels gebogen over versterking van de samenwerking en afstemming met De Schans zoals integrale bespreking en aanpak van casussen. Eventuele positieve gevolgen van deze intensievere samenwerking zouden kunnen zijn, dat er meer gebruik gemaakt wordt van de basistoegang, minder gebruik van individuele Wmo-maatwerkvoorzieningen en dat de druk op mantelzorgers iets minder groot is.
  • Het keukentafelgesprek is heel belangrijk om een goed beeld van de gezondheidssituatie, het netwerk en de leefomgeving van de cliënt te krijgen. Hierdoor kan de Wmo-consulent de ondersteuningsvraag van de cliënt beter beoordelen en passende oplossingen vinden. In principe wordt altijd een keukentafelgesprek ingepland, zeker bij een eerste melding. In de praktijk vindt niet altijd een keukentafelgesprek plaats. Aanbevolen wordt dit beleid voort te zetten en in situaties, dat een keukentafelgesprek niet mogelijk is (bijv. tijdens de huidige coronasituatie) hiervoor goede alternatieven in te zetten.

Wethouder Bert Nederveen: “We zijn blij, dat de cliënten met een Wmo-voorziening positief zijn over het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ondersteuning en het effect van de ondersteuning. We scoren al een aantal jaren goede resultaten en zijn daarmee goed op weg. Met de nieuwe wijze van onderzoek willen we aanbevelingen nog sneller oppakken.”

Continue onderzoek
De gemeente Westerkwartier is in september 2019 gestart met het uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek Wmo op een andere manier. Cliënten die een beschikking ontvingen, kregen niet pas een jaar later een enquête, maar al na twee maanden. Hierdoor kon de cliënt zich het contact met de gemeente nog beter herinneren en de vragen ook beter beantwoorden. Daarnaast had de cliënt ook al enige tijd de betreffende hulp ontvangen om de vragen over het effect op zijn/haar leven te kunnen beantwoorden. Bijkomend voordeel is dat de gemeente op basis van tussenresultaten sneller aanpassingen kan doen in de beleidsuitvoering.

Resultaten
Het resultaat van het onderzoek is te vinden in het Rapport visuele weergave van de resultaten CEO Wmo 2019 op www.westerkwartier.nl/onderzoekwmo2019. Ook levert de gemeente de uitkomsten van het onderzoek aan www.waarstaatjegemeente.nl.

Het bericht Cliënten Wmo positief over contacten met gemeente Westerkwartier verscheen eerst op InfoLeek.

Bijna 3 miljoen subsidie voor restauratie van Groninger rijksmonumenten

Bijna 3 miljoen subsidie voor restauratie van Groninger rijksmonumenten

PROVINCIE – Voor de eerste aanvraagronde van de regeling voor groot onderhoud en restauratie van rijksmonumenten (GRRG) is aan 22 projecten subsidie verleend. In totaal is voor bijna € 3 miljoen aan subsidies verstrekt. Van dit bedrag gaat € 2,5 miljoen naar projecten binnen het aardbevingsgebied.

Molen Adorp
De koren- en pelmolen Aeolus in Adorp is een van de gesubsidieerde rijksmonumenten. De molen staat al lang leeg en de afgelopen 20 jaar is de bouwtechnische toestand sterk verslechterd. Naast een bijdrage voor de restauratie van de molen, ontvangt de eigenaar ook een bijdrage voor de herbestemming. De molen zal worden ingericht voor publiek. Als de werkzaamheden klaar zijn, kunnen bezoekers producten kopen die in de molen zijn gemalen.

114 projecten
Deze eerste tender 2020 is zesde tender GRRG sinds de start van de regeling begin 2018. Sindsdien ontvingen 114 projecten een subsidiebijdrage voor sober en doelmatig onderhoud en restauratie van hun rijksmonument. Een aantal projecten ontving ook een bijdrage voor herbestemming of energiebesparende maatregelen

OCW en NCG
Het budget voor de GRRG is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de provincie Groningen. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de provincie.

Meer informatie
Meer informatie over de regeling GRRG is te vinden op www.provinciegroningen.nl/grrg.

Het bericht Bijna 3 miljoen subsidie voor restauratie van Groninger rijksmonumenten verscheen eerst op InfoLeek.

Droogte nog erger in warme junimaand; langdurige warmte verwacht

Droogte nog erger in warme junimaand; langdurige warmte verwacht

LANDELIJK – Tijdens de eerste maand van de meteorologische zomer verergert de droogte. De meeste dagen droog en zonnig. Er worden veel warme dagen verwacht en vooral in het zuidoosten is het vaak zomers warm.

Soms bereikt de temperatuur tropische waarden van 30 graden. Deze hitte kan af en toe uitmonden in een warmte-onweer, maar de droogte wordt er niet mee verholpen. In juni krijgen we vaak te maken met wind uit het oosten. Dit levert op de meeste dagen heerlijk zomerweer op met maxima van 20-25 graden en veel zonneschijn.

Er zijn ook dagen waarop de wind uit het noordwesten tot noordoosten waait en frissere lucht aanvoert. In het Waddengebied wordt het dan soms niet warmer dan 15 graden en is kans op wolkenvelden en een klein beetje regen. In de rest van het land wordt het ook in zo’n situatie al snel nog 18-23 graden met een mix van stapelwolken, zon en een enkele bui.

Hitte kan snel komen door droogte
Wanneer de wind meer de zuidoosthoek opzoekt wordt het snel een stuk warmer. Op grote schaal kan het dan zomers warm worden met maxima van 25 graden of meer en in het binnenland zijn tropische dagen met maxima van 30 graden of meer mogelijk.

Jaco van Wezel, meteoroloog bij Weeronline: “De hitte kan snel de kop opsteken, doordat de bodem erg droog is. Wanneer de bodem nat is wordt veel energie van de zon gebruikt voor het verdampen van vocht. Dat is nu niet het geval en dus wordt de energie van zon vrijwel geheel omgezet in warmte en dat gaan we merken ook. Wanneer vanuit het zuidoosten warme lucht wordt aangevoerd zitten we snel met zomerse tot tropische temperaturen. Een regionale hittegolf in juni is dan ook goed mogelijk”.

In droge omstandigheden koelt het ’s avonds en ’s nachts ook gemakkelijker af. Droge lucht houdt warmte namelijk minder goed vast dan vochtige lucht. Hierdoor liggen de nachttemperaturen in juni vaak nog op een prettig niveau van 10-14 graden. De gemiddelde maandtemperatuur komt naar verwachting uit op 17 graden tegen 15,6 normaal.

Hitte-onweer verhelpt droogte niet
Soms monden de warme junidagen uit in hitte-onweer. Vooral in het zuidoosten en oosten kan zo nu en dan lokaal zwaar onweer losbarsten. Dit kunnen felle buien zijn met hagel en veel regen in korte tijd. Een plensbui is verfrissend, maar de droogte wordt er niet mee verholpen. De kurkdroge bodem slaat tijdens een plensbui dicht en het regenwater stroomt direct de sloot of het riool in. Alleen de bovenste laag van de bodem wordt er dan nat door.

Normaal valt in juni gemiddeld over het land zo’n 68 mm. Nu moeten het naar verwachting doen met zo’n 40 mm. Daarbij kunnen grote lokale verschillen optreden. Nadat het gras in mei al op veel plaatsen verdroogde, kunnen in deze maand ook dieper wortelende planten en bomen in de problemen komen. Hierdoor kunnen de eerste bladeren dit jaar al in juni van de bomen vallen.

Het bericht Droogte nog erger in warme junimaand; langdurige warmte verwacht verscheen eerst op InfoLeek.

Onderzoek toont meer dan 500 soorten insecten aan op landgoed Nienoord

Onderzoek toont meer dan 500 soorten insecten aan op landgoed Nienoord

LEEK – In opdracht van de gemeente Westerkwartier heeft het ecologisch adviesbureau Faunax in 2019 op meerdere locaties op het landgoed Nienoord in Leek onderzoek gedaan naar het voorkomen van insecten.

Uit het onderzoek blijkt dat er 543 verschillende soorten insecten zijn vastgesteld op het landgoed. Dat is een prachtig resultaat. Zo’n uitgebreid onderzoek naar insecten is nog niet eerder uitgevoerd in de provincie Groningen. Op het landgoed komen 24 insectensoorten voor die nog niet eerder zijn waargenomen in de provincie. Bijzondere waarnemingen zijn de normale flopblaaskop (Euglenes oculatus, een keversoort) en een kniptor (Stenagostus rhombeus). 

Onderzoek
Eén van de doelstellingen van het onderzoek was een idee te krijgen welke soorten insecten aanwezig zijn op het landgoed. Het is een nulmeting, omdat eerder onderzoek nog niet heeft plaatsgevonden. De bedoeling is over ongeveer drie jaar weer zo’n onderzoek te doen.

Om te kijken of het effect van het laten liggen en staan van dood hout en het omtrekken van bomen een positief effect heeft op de hoeveelheid en diversiteit van insecten. De wortelkluiten van omgetrokken bomen geven nest- en schuilgelegenheid voor diverse diersoorten. Bij insecten gaat het hierbij onder meer om graafbijen. Staand en liggend dood hout zijn vooral voor verschillende keversoorten aantrekkelijk.

Peter de Boer van Faunax: “ Het gevoerde beheer op het landgoed heeft een zeer positief effect gehad op de biodiversiteit. De aanwezigheid van microhabitats en -klimaten wordt in het huidige beheer sterk gestimuleerd en dat heeft zeer positief uitgepakt. Dit is een groot compliment waard. Menig natuurbeheerder kan hier een voorbeeld aan nemen.“

Hoge score
Om de rijkdom aan insecten te meten spreken ecologen vaak over de shannon-index. Boven de waarde 4 wordt in Nederland zelden behaald. Het landgoed Nienoord scoort met 4.39 erg hoog.

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: “Het is goed om te zien, dat onze aanpak van beheer en onderhoud van groen op het landgoed gunstige effecten heeft op de biodiversiteit in het algemeen en de insectenpopulaties in het bijzonder. We zijn er trots op dat het landgoed zo hoog scoort. Dit sluit mooi aan bij de aanwezige broedvogelsoorten (70-75 verschillende soorten) en de 11 verschillende soorten vleermuizen die op het landgoed voorkomen.”

Aanbevelingen
In het rapport is ook een aantal aanbevelingen gedaan voor het beheer van het groen op het landgoed om de diversiteit aan insecten te bevorderen. Deze bestaan onder meer uit het verlagen en meer faseren van de begrazingsdruk waardoor er meer bloeiende planten op de hooilanden blijven staan. Dit versterkt de beheerdoelstelling ‘bloemrijk grasland’ en stimuleert de aanwezigheid van verschillende insectensoorten. Daarnaast het creëren van meer (water)plas en dras situaties, waar diverse soorten waterinsecten op afkomen en het aanleggen van zandbulten, die zorgen voor nestgelegenheid voor zandbijen en graafwespen. 

De aanbevelingen sluiten aan bij de beheervisie Landgoed Nienoord 2018-2028 van de gemeente.

Het bericht Onderzoek toont meer dan 500 soorten insecten aan op landgoed Nienoord verscheen eerst op InfoLeek.

Nutsdepartement Vredewold organiseert lezing over Prinses Marianne

Nutsdepartement Vredewold organiseert lezing over Prinses Marianne

NIETAP – Op dinsdag 25 februari om 14.30 uur organiseert Nutsdepartement Vredewold een lezing over Prinses Marianne.

In café De Waag in Nietap vertelt Agaath Biesma-Draijer over deze niet zo bekende prinses. Deze dochter van koning Willem I was haar tijd ver vooruit. Zij scheidde van haar ontrouwe echtgenoot, kocht en verkocht huizen en paleizen en had een bastaardzoon die zij niet verstopte voor de buitenwereld. Dat alles in de 19-de eeuw, die als “preuts” bekend staat. Een eeuw ook waarin vrouwen niet als gelijkwaardig aan mannen werden beschouwd. Dat maakt haar levensverhaal interessant en boeiend. Kortom: Marianne, prinses van Oranje, is een vrouw om nader kennis mee te maken.

De entree is voor leden € 6,- en voor overige belangstellenden € 10,- (inclusief een kop koffie of thee en een pauzedrankje).

Het bericht Nutsdepartement Vredewold organiseert lezing over Prinses Marianne verscheen eerst op InfoLeek.

Huldiging Jubilarissen kleindieren vereniging ’t Hollandertje

Huldiging Jubilarissen kleindieren vereniging ’t Hollandertje

LEEK – Tijdens de jaarvergadering werden een 4 tal jubilarissen in het zonnetje gezet. 3 leden waren maar liefst 40 jaar lid van de KLN (kleindierliefhebbers Nederland) de overkoepelende bond waar “t Hollandertje deel vanuit maakt en 1 lid 25 jaar.

Wethouder Westra van de gemeente Westerkwartier deelde de bescheiden een speldje met oorkonde en pen met inscriptie uit. 40 jaar lid waren Dhr. Cazemier uit Bunne, fokker van  leghorn patrijs hoenders, Dhr. Ottens uit leek , fokker van wyandotte krielen, mevr. Vogel uit Opende fokster van dwergkonijnen. Dhr. Cazemier en Dhr. Ottens waren teven zolang lid van ’t Hollandertje. Dhr. Palsma uit Niebert is  25 jaar lid zowel van de KLN als van’t Hollandertje en fokker van wyandotte krielen en barnevelders.

Tijdens de druk bezochte vergadering prees de wethouder de leden voor hun lange staat van dienst bij de vereniging. Op de avond zelf waren dhr. Ottens en mevr. Vogel door ziekte helaas verhinderd zij ontvangen hun bescheiden later.

Het bericht Huldiging Jubilarissen kleindieren vereniging ’t Hollandertje verscheen eerst op InfoLeek.

Veertien leerlingen van de Lindenborg ontvangen DELF-diploma 

Veertien leerlingen van de Lindenborg ontvangen DELF-diploma 

Veertien leerlingen van vestiging Lindenborg van rsg de Borgen in Leek hebben op maandag 3 februari 2020 hun DELF-diploma in ontvangst mogen nemen. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Lindenborg, school voor gymnasium, atheneum en havo, in Leek.

Het gaat om veertien leerlingen uit de huidige klas 3 en 4 die afgelopen juni examen voor DELF-niveau A1 of A2 hebben gedaan. Het DELF (Diplôme d’études en langue française) is een officieel diploma van het Franse Ministerie van Onderwijs, dat onbeperkt geldig is en internationaal erkend. Het DELF bestaat uit vier niveaus, die overeenkomen met de eerste vier niveaus van het Europees Referentiekader van de Raad van Europa: A1, A2, B1 en B2. De leerlingen hebben het DELF-junior-programma gevolgd; dit is een programma speciaal voor middelbare scholieren. De thema’s die worden behandeld en de examens zijn afgestemd op de interesses van de leerlingen.

Op de Lindenborg doen leerlingen kennis op en leren ze vaardigheden waarmee ze later succesvol zullen zijn. Leerlingen worden uitgedaagd om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. De medewerkers van de Lindenborg zijn trots op de leerlingen dat ze het DELF-examen hebben gehaald en het diploma in ontvangst hebben genomen.

Het bericht Veertien leerlingen van de Lindenborg ontvangen DELF-diploma  verscheen eerst op InfoLeek.

Druk bezocht open huis rsg de Borgen

Druk bezocht open huis rsg de Borgen

LEEK – Veel groep 8 leerlingen en hun ouders/verzorgers kwamen sfeer proeven tijdens het open huis op de vestigingen van rsg de Borgen. De vestiging Ronerborg in Roden beet op maandag 20 januari het spits af met het eerste open huis, gevolgd door de Woldborg in Grootegast, Nijeborg in Leek en de Esborg in Roden. Op vrijdag 25 januari sloot de Lindenborg in Leek de rij.

Op alle vestigingen konden groep 8 leerlingen sfeer proeven, mini-lesjes of een rondleiding volgen of een speurtocht door de school houden. Er was zelfs een Escape Room waar de leerlingen vragen konden beantwoorden om zo een goede indruk van de school te krijgen. Groep 8 leerlingen werden uitgedaagd om actief bezig te zijn, er waren dan ook veel (digitale) doe-activiteiten.

Voor ouders/verzorgers werden voorlichtingen gehouden. Veel huidige leerlingen van de school werkten mee aan het open huis om de groep 8 leerlingen te vertellen over hun school, docenten beantwoordden de vragen over opleiding- en onderwijsmogelijkheden. Maar ook over (extra) ondersteuning die rsg de Borgen kan bieden. Zo kregen de groep 8 leerlingen en hun ouders/verzorgers een goede indruk van de school.

Open huis gemist? Neem contact op met de school. Zie www.rsgdeborgen.nlHet bericht Druk bezocht open huis rsg de Borgen verscheen eerst op InfoLeek.

Concert door Passies en Havinga in Grandcafé Borg Nienoord

Concert door Passies en Havinga in Grandcafé Borg Nienoord

LEEK – In de concertreeks “ Muziek op De Borg “ verzorgt het ensemble Passies & Havinga  op zondag 26 januari een concert van 14.30 – 16.30 uur in Grandcafé Borg Nienoord.

Op zondagmiddag 26 januari komt de beroemde 19e -eeuwse concertpianiste Clara Schumann naar de Borg Nienoord, in gezelschap van haar oudste dochter Marie Schumann. Het gaat hier om een nieuw muziekprogramma van zangeres Gea Passies en pianist Johanan Havinga, getiteld ‘De Dames Schumann’.

In deze voorstelling kijkt dochter Marie (alias Passies) terug op het leven dat zij heeft geleid in dienst van haar beroemde moeder. Clara Schumann had een glansrijke internationale carrière als concertpianiste van ruim 60 jaar (!)  en droeg daarnaast de verantwoordelijkheid voor een gezin van zeven kinderen. Dochter Marie zingt liederen die door haar moeder zijn gecomponeerd. Ze vertelt over het leven in het gezin Schumann en over de tragedies waarmee het gezin werd geconfronteerd. Clara Schumann (alias Havinga) speelt in de voorstelling onder andere muziek van haar echtgenoot Robert Schumann, en van haar vriend Johannes Brahms.

Gea Passies
Gea Passies is in het dagelijks leven wiskundedocent. Daarnaast is zij een begenadigd sopraan en heeft tien jaar lang gezongen in het Voormalig Klein Koortje uit Groningen. Het repertoire van deze kleine a capella groep bestaat uit lichte muziek met veel aandacht voor de presentatie. In 2003 trad ze toe tot het Oratoriumkoor HoraS uit Hoogezand. Van 2006 lt/m 2011 heeft ze gezongen in Toonkunstkoor Bekker.

Johanan Havinga
Johanan Havinga studeerde in 2010 summa cum laude af als klassiek pianist aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Gea Passies heeft jarenlang in diverse koren gezongen. Sinds 2007 treden zij samen als duo op: naast de ‘De Dames Schumann’ maakten zij (klassieke) muziek-theaterprogramma’s rondom de componisten Kurt Weill, Erik Satie, Claude Debussy en Modest Moussorgsky.

Toegangskaarten zijn te verkrijgen voor € 7,50 (excl. servicekosten) via vanplan.nl en bij Grandcafé Borg Nienoord.

Het bericht Concert door Passies en Havinga in Grandcafé Borg Nienoord verscheen eerst op InfoLeek.

Older posts

© 2020 Dorpshuis Leek

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑