Categorie: Gemeente (pagina 1 van 20)

Werkzaamheden N979/Diepswal; weg afgesloten van 19 t/m 23 augustus

Werkzaamheden N979/Diepswal; weg afgesloten van 19 t/m 23 augustus

LEEK – In de week van 19 augustus tot en met 23 augustus is de N979 (plaatselijk bekend als Diepswal) gestremd. Er wordt dan een betonbuis, onder de weg, vervangen. Daarvoor moet de weg worden opgebroken en kan er dus geen verkeer langs. Alle woningen en bedrijven blijven bereikbaar tijdens het werk.

Verkeer Roomsterweg
Mocht blijken dat veel sluipverkeer gebruik maakt van de Roomsterweg dan gaan we obstakels plaatsen om de Roomsterweg te versmallen. Daardoor is het niet meer mogelijk voor het autoverkeer om de Roomsterweg te gebruiken als sluiproute. Wel blijven alle woningen langs de Roomsterweg bereikbaar.

Veiligheid
De gemeente Westerkwartier, provincie Groningen en aannemer Koninklijke Sjouke Dijkstra vinden de veiligheid voor de weggebruiker en (weg)werkers van groot belang, waardoor een stremming noodzakelijk is. Wij hopen op uw begrip en op uw medewerking, zodat wij de werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren.

Vragen en/of opmerkingen
Voor vragen en/of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u bellen met de hoofduitvoerder van Koninklijke Sjouke Dijkstra, de heer J. van Dijk op telefoonnummer 06 – 21 67 53 00. Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar hov@westerkwartier.nl

Het bericht Werkzaamheden N979/Diepswal; weg afgesloten van 19 t/m 23 augustus verscheen eerst op InfoLeek.

Zomerstorm slaat toe; boomtop belandt midden op Van Panhuyslaan

Zomerstorm slaat toe; boomtop belandt midden op Van Panhuyslaan

LEEK – De zomerstorm heeft zaterdagmiddag een forse boomtop omver geblazen aan de Van Panhuyslaan.

De takken zijn midden op de weg belandt waardoor auto’s niet meer kunnen passeren. De gemeente is ingeschakeld en ter plaatse om boomresten te verwijderen en de weg vrij te maken.

Foto’s: Jordi Haverdings/InfoLeek.nl


Het bericht Zomerstorm slaat toe; boomtop belandt midden op Van Panhuyslaan verscheen eerst op InfoLeek.

Westerkwartier roept NAM op gaswinning bij locatie Grijpskerk te heroverwegen

Westerkwartier roept NAM op gaswinning bij locatie Grijpskerk te heroverwegen

WESTERKWARTIER – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier roept samen met de verenigingen van dorpsbelangen van Kommerzijl, Niezijl, Grijpskerk en Pieterzijl de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op de intentie om gas te winnen bij de locatie Grijpskerk te heroverwegen.

Volgens zowel college en raad van de gemeente Westerkwartier als de besturen van dorpsbelangen is hiervoor te weinig draagvlak. Ook wordt de NAM opgeroepen om de plannen voor winning uit gasveld Pieterzijl Oost bij het omgevingstraject rondom de gaslocatie Grijpskerk te betrekken.

Intentie tot gaswinning
Volgens de NAM is de gasmarkt het afgelopen decennium zodanig veranderd dat gasopslag in Grijpskerk niet meer rendabel is. Om deze reden heeft de NAM eind 2018 de intentie uitgesproken het contract met GasTerra op te zeggen. De NAM heeft de wens om het gasveld leeg te produceren, maar alleen wanneer hiervoor voldoende draagvlak is vanuit de omgeving.

Te weinig draagvlak
Uit de reacties tijdens en na de vier informatiebijeenkomsten die de NAM heeft georganiseerd in de omliggende dorpen blijkt dat vanuit omwonenden te weinig draagvlak is voor gaswinning. Met name met het oog op de energietransitie werden verschillende ideeën geopperd over herbestemming van het terrein, maar inwoners wezen er vooral op dat dit niet gepaard moet gaan met gaswinning.

Relatie gasvelden Pieterzijl Oost en Grijpskerk
Op 16 juli hebben burgemeester Koos Wiersma en wethouder Hielke Westra een gesprek met vertegenwoordigers van dorpsbelangen gehad over de vier bijeenkomsten. Hier werd bevestigd dat er te weinig draagvlak is voor gaswinning. Daarnaast werd aangegeven dat de plannen voor winning uit gasveld Pieterzijl Oost bij het omgevingstraject rondom de gaslocatie Grijpskerk betrokken moet worden. De minister van Economische Zaken heeft eind juni ingestemd met winning uit gasveld Pieterzijl Oost door de NAM. De NAM beschouwt Pieterzijl Oost en Grijpskerk als technisch twee afzonderlijke trajecten, maar aangezien de gasvelden nagenoeg aan elkaar grenzen kan dit volgens de gemeente en de vier dorpsbelangen niet los van elkaar worden gezien.

Vervolgtraject
De dorpsbelangen bespreken zelf met de inwoners in hun dorpen op welke wijze zij vorm willen geven aan het vervolgtraject. In oktober gaat de gemeente hierover weer in gesprek met de besturen van dorpsbelangen.

Reactie wethouder Westra
Wethouder Westra wil in gesprek blijven over de toekomst van de gasopslaglocatie, maar vindt dat de NAM de intentie om gas te winnen moet heroverwegen: “Wat ons betreft blijkt uit de informatieavonden en de motie van de gemeenteraad dat hiervoor nu te weinig draagvlak is. Samen met de verenigingen van dorpsbelangen roepen wij de NAM dan ook op de intentie om gas te winnen te heroverwegen. Ook dringen wij erop aan de plannen voor winning uit gasveld Pieterzijl Oost bij het omgevingstraject rondom de gaslocatie Grijpskerk te betrekken.”

Het bericht Westerkwartier roept NAM op gaswinning bij locatie Grijpskerk te heroverwegen verscheen eerst op InfoLeek.

P+R A7 Leek vanaf zaterdag in gebruik

P+R A7 Leek vanaf zaterdag in gebruik

LEEK – De P+R Leek bij de toerit van de A7 is nagenoeg gereed. Vanaf zaterdag 20 juli kan er op het parkeerterrein van de P+R Leek worden geparkeerd.

Er kunnen dan ca. 200 auto’s parkeren. De bussen halteren al bij de P+R. In de afgelopen week is het bestraten afgerond. De verlichting is nog niet gereed maar zal voor de winter branden. De definitieve wachtruimtes voor de buspassagiers de overdekte fietsstalling en de laadpalen voor elektrische auto’s worden na de zomer aangebracht.

De busafrit bij de A7 zal medio  september in gebruik worden genomen.


Het bericht P+R A7 Leek vanaf zaterdag in gebruik verscheen eerst op InfoLeek.

VVD wil bestrijding van Jacobskruiskruid in het Westerkwartier

VVD wil bestrijding van Jacobskruiskruid in het Westerkwartier

WESTERKWARTIER – VVD-raadslid Mattheus Gorter heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College over de snelle opmars van het Jacobskruiskruid in met name de armere gronden ten Zuiden van het Westerkwartier. Mattheus Gorter, zelf melkveehouder: “Maaisel van borders en bermen wordt veelal afgevoerd. Daardoor verschraalt de grond en kan het Jacobskruiskruid steeds verder oprukken. Maar vergeet niet, dat de plant dodelijk kan zijn voor koeien en paarden.”

In 2005 hebben de voormalige gemeenten in het gebied gezamenlijk een convenant gesloten om de groei van het Jacobskruiskruid te beteugelen. Mattheus Gorter: “Ik wil nu van de nieuwe fusiegemeente Westerkwartier weten, of dit convenant nog steeds van kracht is. En wat de nieuwe gemeente denkt te gaan doen aan de ongebreidelde groei. Niet alleen voor de melkveehouders, maar ook voor de paardenhouders.”

De felgele plant is overal enorm in opkomst. Voor veehouders begint dat steeds meer een probleem te worden. Mattheus Gorter: “Ook via hooi loopt het vee de kans de plant binnen te krijgen. Omdat in het Westerkwartier veel gronden van o.a. Staatsbosbeheer door veehouders en paardenhouders worden beheerd, vormt de verspreiding een steeds groter probleem.”


Het bericht VVD wil bestrijding van Jacobskruiskruid in het Westerkwartier verscheen eerst op InfoLeek.

Oorzaak vliegenplaag nog onbekend, gemeente schakelt plaagdierenbestrijdingsdienst in (UPDATE)

Oorzaak vliegenplaag nog onbekend, gemeente schakelt plaagdierenbestrijdingsdienst in (UPDATE)

LEEK/TOLBERT – UPDATE 16-07-2019: De buitendienst en toezichthouders van de gemeente Westerkwartier zijn in onder andere Diepswal, Sintmaheerdt, Wolveschans en Oostindie op zoek gegaan naar de bron van de vliegenoverlast, maar hebben nog niet kunnen achterhalen wat de oorzaak is.

Ook de Omgevingsdienst Groningen heeft geen concrete bron kunnen herleiden waaruit de overlast voortkomt. Op basis daarvan heeft de gemeente nu deskundigheid ingeschakeld bij de plaagdierenbestrijding van de gemeente Groningen om de bron te kunnen achterhalen.

De Gemeente Westerkwartier krijgt nog steeds veel reacties van bewoners van met name Tolbert en Leek over vliegenoverlast. Zowel via social media, mail als per telefoon.

De gemeente heeft gehoord dat omwonenden vermoeden dat de overlast van het bedrijventerrein afkomt. De Omgevingsdienst Groningen heeft namens de gemeente Westerkwartier onderzoek gedaan en zij hebben geconcludeerd dat de bron van de vliegenoverlast elders moet liggen.

Ook de buitendienst van de gemeente is in onder andere de Sintmaheerdt en Oostindië op zoek gegaan naar de bron, maar heeft nog niet kunnen achterhalen wat de oorzaak is.

De gemeente vindt het erg vervelend voor inwoners die overlast hebben van de vliegen. En ze willen zelf ook zo snel mogelijk weten waar de overlast vandaan komt en blijven zich inzetten om te achterhalen wat er aan de hand is.

Lees ook: Vliegenplaag teistert Leek en Tolbert

Het bericht Oorzaak vliegenplaag nog onbekend, gemeente schakelt plaagdierenbestrijdingsdienst in (UPDATE) verscheen eerst op InfoLeek.

Zomeracties voor het OV, de fiets of een P+R. Gratis of met korting

Zomeracties voor het OV, de fiets of een P+R. Gratis of met korting

PROVINCIE – Deze zomer wordt er in en rond Groningen gewerkt aan de wegen en het spoor. Dit betekent hinder voor weggebruikers en treinreizigers.

Groningen Bereikbaar zet tijdens de zomerperiode acties in waarmee forenzen en bezoekers gratis of met korting het OV, de (e)fiets of een P+R kunnen proberen. Zo kunnen reizigers de hinder omzeilen en ervaring opdoen met een andere manier van reizen. Voor informatie kan men terecht op de website van Groningen Bereikbaar, www.groningenbereikbaar.nl/zomer.

Acties
Met het ‘Zomerkorting P+R-abonnement’ kunnen forenzen een P+R-maandabonnement kopen met 50% korting. Voor slechts 25 euro per maand kan men tijdens de zomer dagelijks met de bus vanaf een P+R-terrein rondom de stad verder reizen naar hun bestemming in de stad en terug. Elke donderdag in de zomervakantie kan men op één van de P+R-terreinen gratis autobanden op de juiste spanning laten brengen bij het parkeren op de P+R.

Met de juiste bandenspanning wordt er veiliger gereden, minder CO2 uitgestoten en bespaart het kosten. Automobilisten die het fietsen vanaf een P+R willen uitproberen kunnen deze zomer een week lang gratis gebruik maken van een fiets om in Groningen te komen. De fietsen worden aangeboden op P+R Hoogkerk en P+R Haren. Met deze acties wil Groningen Bereikbaar automobilisten stimuleren eens gebruik te maken van de P+R.

De bestaande acties van Groningen Bereikbaar worden uitgebreid. Er worden extra speed pedelecs toegevoegd aan de probeerpoule, zodat meer mensen tijdens de zomer mee kunnen doen aan de ‘Probeer gratis een e-bike’-actie. Omdat de treinverbinding tussen Winsum en Groningen een handig alternatief kan zijn voor reizigers van en naar Winsum als de N361 gedurende zes weken is gestremd, worden extra OV-probeerkaarten beschikbaar gesteld. Automobilisten die in Groningen werken kunnen met de ‘OV-probeerkaart’ drie weken lang ervaren hoe het is om met de trein of bus naar het werk te reizen.

Meer informatie
Voor meer informatie en het reserveren van deze zomeracties kan men terecht op de website van Groningen Bereikbaar, www.groningenbereikbaar.nl/zomer.

Werkzaamheden
Vanaf vrijdagavond 12 juli is de zuidelijke ringweg richting Hoogezand tussen het Julianaplein en het Europaplein zes weken afgesloten. In de zomervakantie wordt ook de N361 tussen Groningen en Winsum vanaf de Boterdiepbrug in Groningen tot de Munnikeweg voorbij Adorp afgesloten in beide richtingen. Fietsers kunnen wel langs de werkzaamheden fietsen. Van 31 juli tot en met 7 augustus rijden er bussen in plaats van treinen tussen Groningen-Assen en Groningen-Veendam/Winschoten/Weener. Nog meer werkzaamheden aan weg of spoor zijn te vinden op www.groningenbereikbaar.nl/actuele-verkeersinformatie.

Het bericht Zomeracties voor het OV, de fiets of een P+R. Gratis of met korting verscheen eerst op InfoLeek.

Woningmarktonderzoek en nieuwe woonvisie Westerkwartier

Woningmarktonderzoek en nieuwe woonvisie Westerkwartier

WESTERKWARTIER –  De gemeente Westerkwartier stelt een nieuwe woonvisie op. De huidige woonvisie is in 2015 door de toenmalige gemeenten in het Westerkwartier vastgesteld. Voor het maken van nieuwe plannen met de dorpen en ook om nieuwe afspraken te kunnen maken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties is geactualiseerd woonbeleid nodig.

Eén van de bouwstenen van de nieuwe woonvisie is een woningmarktonderzoek. Dit onderzoek voert de gemeente samen met de woningcorporaties Wold&Waard, Vredewold en Wierden en Borgen uit. KAW uit Groningen ondersteunt de gemeente bij het uitvoeren van het marktonderzoek en het opstellen van de woonvisie.

In gesprek
De gemeente vindt het belangrijk te weten wat er in de dorpen leeft op het gebied van wonen. Met de meeste dorpen heeft het college inmiddels via de dorpenronden een gesprek gevoerd. Graag wil de gemeente verder met de dorpen in gesprek over het onderwerp wonen. Op 4 september 2019 vindt een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van de dorpen plaats. Alle inwoners krijgen de mogelijkheid mee te denken over wat er in de woonvisie moet komen te staan.

Vragenlijst
Tot en met 21 juli kunnen inwoners online vragen beantwoorden en plekken aanwijzen waar kansen liggen of waar iets moet gebeuren. De vragenlijst is te vinden op www.kaw.nl/westerkwartier. De gemeente bespreekt de resultaten op de genoemde dorpenbijeenkomst en gebruikt de uitkomsten bij het maken van de woonvisie. Het woningmarktonderzoek is na de zomer in concept gereed en de woonvisie tegen het einde van dit jaar.

Het bericht Woningmarktonderzoek en nieuwe woonvisie Westerkwartier verscheen eerst op InfoLeek.

Grootschalige werkzaamheden op de A7 in de zomermaanden

Grootschalige werkzaamheden op de A7 in de zomermaanden

REGIO – De A7 van Heerenveen naar Groningen wordt flink aangepakt de komende zomermaanden. Zo wordt het asfalt grotendeels vervangen, enkele duikers die onder het wegdek door lopen worden vervangen, nieuwe geleiderails worden geplaatst en detectielussen worden vervangen.

Van Frieschepalen naar Boerakker wordt gewerkt van vrijdag 12 juli 2019 19:00 uur tot en met maandag 26 augustus 2019 05:00 uur.

Welke hinder
Het verkeer zal met name in de avondspits op de A7 komende van Groningen naar Drachten tot max 15 minuten vertraging ondervinden. In de ochtendspits zal het verkeer komende van Drachten naar Groningen lichte verkeershinder ondervinden.

Volledige afsluitingen
Enkele keren zal de weg volledig afgesloten moeten worden vanwege de werkzaamheden. Deze vinden in de nachtelijke uren plaats van 26 tot 30 augustus.

 

Het bericht Grootschalige werkzaamheden op de A7 in de zomermaanden verscheen eerst op InfoLeek.

Geef uw mening over toezicht, controle en handhaving in het Westerkwartier

Geef uw mening over toezicht, controle en handhaving in het Westerkwartier

WESTERKWARTIER – De gemeente Westerkwartier is zeer gevarieerd wat betreft bebouwing, landschap, natuur en industrie. Om te waarborgen dat we wat betreft de fysieke veiligheid goed met onze gemeente omgaan, wordt hierop toezicht gehouden.

Het is onmogelijk om al deze gemeentelijke toezichtstaken 24/7 uit te voeren. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt op welke wijze en met welke intensiteit toezicht wordt gehouden.

De gemeente hoort graag op welke activiteiten er volgens inwoners en ondernemers toezicht moet worden gehouden. Daarom leggen ze op het Westerkwartierpanel hierover een vragenlijst voor.

Wilt u ook uw mening hierover geven, maar bent u nog geen lid van dit panel, dan kunt u zich aanmelden via de site westerkwartierpanel.nl.

Het bericht Geef uw mening over toezicht, controle en handhaving in het Westerkwartier verscheen eerst op InfoLeek.

Oudere berichten

© 2019 Dorpshuis Leek

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑