Categorie: Gemeente (pagina 1 van 22)

Café van de Vrijheid komt naar bibliotheek Leek

Café van de Vrijheid komt naar bibliotheek Leek

LEEK – In de maand november organiseren De Verhalen van Groningen, Biblionet Groningen en VRIJDAG Advies in iedere Groninger gemeente een Café van de Vrijheid.

Tijdens deze bijeenkomsten, die gepresenteerd worden door Marcel Nieuwenweg, halen we verhalen op over de Tweede Wereldoorlog en zoeken we Groningers die verhalen uit hun regio op een eigen manier willen doorvertellen.

75 verhalen
De provincie Groningen viert en herdenkt volgend jaar 75 jaar Vrijheid met een groots opgezet provinciaal programma. De Verhalen van Groningen heeft van de provincie de opdracht gekregen het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Groningen te vertellen aan de hand van 75 ‘iconische’ verhalen uit alle Groninger gemeenten. Een redactieraad bestaande uit Tweede Wereldoorlog-experts maakt de selectie eind november definitief.

Deze verhalen willen we graag op allerlei verschillende manieren laten doorvertellen. We zoeken kunstenaars, culturele instellingen, scholen, 4/5 mei comités, historische verenigingen en andere (lokale) organisaties die deze verhalen op hun eigen manier willen verbeelden. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een gedicht,  theater, muziek, beeldende kunst, exposities of routes.

Café van de Vrijheid
In november 2019 wordt in iedere gemeente een Café van de Vrijheid georganiseerd, waar de verhalen uit de regio besproken worden. Daarbij is er ruimte voor wijzigingen of aanvullingen. Vervolgens willen we deze lokale verhalen koppelen aan makers en organisatoren. De verhalen kunnen vertaald worden in allerlei culturele producten.

Daarnaast wordt tijdens deze bijeenkomsten informatie verstrekt over het  provinciale programma en worden (reeds in gang gezette) lokale initiatieven in het kader van 75 jaar Vrijheid geïnventariseerd. Bovendien zijn we voor het NIOD-project De Tweede Wereldoorlog in 100 Foto’s op zoek naar bijzonder fotomateriaal uit de Tweede Wereldoorlog. Heeft u nog een foto uit die tijd? Neem deze dan mee naar een Café van de Vrijheid. Kunt u niet aanwezig zijn? Dan kunt u een scan sturen naar info@deverhalenvangroningen.nl.

Praktische informatie
Lijkt het je leuk om met één van de verhalen uit jouw regio aan de slag te gaan? Of maak of organiseer je al iets in het kader van 75 Jaar Vrijheid? Heb je interessante verhalen te delen? Wil je meer weten over het provinciale programma? Je bent van harte welkom! We gaan graag met je in gesprek. De Cafés van de Vrijheid vinden plaats in bibliotheken. Voor muzikale omlijsting en een hapje en een drankje wordt gezorgd. Deelname is gratis. Opgeven kan via www.deverhalenvangroningen.nl/cafesvandevrijheid.

Data en locaties

Datum                   Tijd                         Gemeente                            Locatie

5 november          19.30 – 21.00        Appingedam                           bibliotheek Appingedam
6 november          19.30 – 21.00        Pekela                                    bibliotheek Oude Pekela
12 november        19.30 – 21.00        Westerkwartier                       bibliotheek Leek
13 november        19.30 – 21.00        Delfzijl                                    bibliotheek Spijk
14 november        19.30 – 21.00        Westerwolde                          bibliotheek Ter Apel
18 november        19.30 – 21.00        Oldambt                                 bibliotheek Finsterwolde
19 november        19.30 – 21.00        Midden-Groningen                 bibliotheek Hoogezand
21 november        19.30 – 21.00        Groningen                              bibliotheek Haren
25 november        19.30 – 21.00        Loppersum                             bibliotheek Loppersum
26 november        19.30 – 21.00       Veendam                                bibliotheek Veendam
27 november        19.30 – 21.00        Hogeland                                bibliotheek Winsum
28 november        19.30 – 21.00        Stadskanaal                           bibliotheek Stadskanaal

Het bericht Café van de Vrijheid komt naar bibliotheek Leek verscheen eerst op InfoLeek.

Begroting Westerkwartier: ambities waarmaken, ondanks zorgen over sociaal domein

Begroting Westerkwartier: ambities waarmaken, ondanks zorgen over sociaal domein

WESTERKWARTIER – “Een begroting waarbij we ons zorgen maken over de stijgende kosten in het Sociaal Domein, maar ook een begroting waarmee we onze ambities waar kunnen maken.” Zo omschrijft wethouder Bert Nederveen van financiën de begroting van 2020 van de gemeente Westerkwartier.

Dit is de eerste begroting van de heringedeelde gemeente waarin beleidskeuzes zijn verwerkt. “Het is een begroting met ambitie, waarmee we de gemeente een goede start geven. Zowel voor onze inwoners als onze positie in de regio.”

Ambities van het college
In de begroting van in totaal ruim 170 miljoen euro, is 3,2 miljoen vrijgemaakt om de ambities van het coalitieakkoord ‘Samen Westerkwartier Maken’ te realiseren. Hierbij heeft het college enkele speerpunten.

  • Maatregelen voor duurzaamheid en klimaat gaat het college onder meer bevorderen door inwoners via voorlichting, subsidies en duurzaamheidsleningen te ondersteunen bij de energietransitie. Hierbij is met name oog voor inwoners met een smalle beurs.
  • Het college zet in op preventie in het Sociaal Domein. Het gaat nog meer investeren in voldoende laagdrempelige, lichte en algemene voorzieningen, zodat minder beroep wordt gedaan op zware en relatief dure wmo-voorzieningen of jeugdzorg.
  • Leefbaarheid en vitaliteit in de dorpen gaat het college stimuleren door onder andere woningbouw en behoud van voorzieningen als dorpshuizen en multifunctionele centra.
  • Het college wil een goede en veilige infrastructuur. Zo wordt gewerkt aan zowel een vangrail langs het Van Starkenborghkanaal als aan afspraken over de aanleg van een fietspad Leek-Groningen. Ook komt er een verkeersvisie Westerkwartier.
  • Tot slot wil het college een tijdige invoering van de Omgevingswet in de gemeente en zet het in op ontwikkeling van de organisatie, voor uitstekende dienstverlening aan inwoners.

Zorgen om Sociaal Domein
Met ongeveer 40 procent gaat het grootste deel van de uitgaven naar het Sociaal Domein. In 2019 heeft de gemeente Westerkwartier 4,3 miljoen euro meerkosten voor jeugdzorg en wmo. Deze extra uitgaven kunnen vooralsnog opgevangen worden binnen de begroting. Het staat buiten kijf dat inwoners de zorg blijven krijgen die nodig is, maar voor het college is nu wel de grens bereikt waarbinnen de gemeente deze tegenvallers zelf wil opvangen. Samen met de andere Groninger gemeenten wordt het pleidooi gehouden voor meer Rijksgelden.

Hoe wordt dit betaald?
De ambities gaat het college deels bekostigen uit de opbrengst van de onroerendezaakbelasting (ozb). Die gaat in 2020 met 10 procent omhoog. Daarnaast zal het college bezuinigingen doorvoeren en extra extern geld aantrekken. De gemeente sluit het jaar 2020 af met een tekort van bijna 2 miljoen euro. Wethouder Nederveen: “Dit tekort wordt veroorzaakt door de extra kosten in het Sociaal Domein. We kunnen dit opvangen, omdat we in de meerjarenraming een verbeterd financieel beeld zien. Het tekort in 2020 kunnen we daarom dekken uit de algemene reserve en dat later weer aanvullen.” Woensdag 13 november vindt behandeling van de begroting plaats in de gemeenteraad.

Het bericht Begroting Westerkwartier: ambities waarmaken, ondanks zorgen over sociaal domein verscheen eerst op InfoLeek.

Gemeente Westerkwartier een van de weinige gemeentes zonder toeristenbelasting

Gemeente Westerkwartier een van de weinige gemeentes zonder toeristenbelasting

WESTERKWARTIER – Toeristen die een nachtje verblijven in een hotel of op een camping in de gemeente Westerkwartier betalen geen toeristenbelasting. Dit is in schril contrast met 295 andere Nederlandse gemeentes die deze tax wél heffen.

De gemiddelde toeristenbelasting voor een hotelovernachting in Nederland ligt op €1,38. In de provincie Groningen ligt de gemiddelde logiesbelasting op €0,85. Dit blijkt uit onderzoek van reisorganisatie Vakanty.nl dat de gegevens van COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) analyseerde.

Westerkwartier belast camping- en hoteleigenaren dus nog altijd niet met een logiesbelasting. In veel omliggende gemeentes ligt dit anders. De gemiddelde toeristentax in Groningen ligt op €0,85. De duurste gemeente in de provincie is overigens Groningen met een tax van €3,15 per nacht. Landelijk gezien is Westerkwartier een van de 60 Nederlandse gemeentes waar geen toeristenbelasting wordt geheven.

Over de toeristenbelasting
Elke gemeente mag toeristenbelasting heffen. De belasting wordt geheven bij onder andere hotels, campings maar ook particuliere accommodaties die worden verhuurd via Airbnb. Eigenaren berekenen deze belasting weer door aan hun bezoekers. Op die manier betalen bezoekers mee aan de voorzieningen van de gemeente. Inwoners hoeven geen toeristenbelasting te betalen bij een overnachting in de eigen gemeente. Van alle 355 gemeentes zijn er 295 gemeentes die een toeristenbelasting heffen.

gemeentes heffen de belasting op verschillende manieren. Meestal is het een bedrag per persoon per nacht. Soms betalen toeristen een vast bedrag per boeking of een percentage van de kamerprijs. Sommige gemeentes hanteren een lagere belasting voor campings. De toeristenbelasting is al jarenlang een onderwerp van discussie. Hoteleigenaren zijn niet blij met de hoge tarieven omdat ze bang zijn voor ontevreden klanten of toeristen die uitwijken naar omliggende goedkopere gemeentes.

Het bericht Gemeente Westerkwartier een van de weinige gemeentes zonder toeristenbelasting verscheen eerst op InfoLeek.

Burgemeester Ard van der Tuuk gaat op kennismakingstournee door het Westerkwartier

Burgemeester Ard van der Tuuk gaat op kennismakingstournee door het Westerkwartier

WESTERKWARTIER – Dinsdag 16 oktober start burgemeester Ard van der Tuuk zijn kennismakingstournee door de gemeente Westerkwartier. De oproep aan inwoners de nieuwe burgemeester uit te nodigen voor een kennismaking heeft ruim 170 aanmeldingen opgeleverd.

Uit deze aanmeldingen is een selectie gemaakt en een gevarieerd programma samengesteld. De tournee is verspreid over zes dagen in oktober en november.

Burgemeester Ard van der Tuuk over zijn aanstaande tournee: “Wat een overweldigend aantal aanmeldingen voor een kennismaking met de inwoners en allemaal zo verschillend. Er is een mooie selectie gemaakt en ik verheug me op de bezoeken. Het is een prachtige manier de inwoners en de gemeente te leren kennen.”

Van motorclub tot Marumerlage
De tour gaat dinsdag van start in Marum. De burgemeester gaat onder meer kennismaken met het Eetteam Marum in ‘t Marheem, op bezoek bij Motorclub Marum, wandelen bij de Marumerlage, op de fiets met leden van plaatselijk belang Nuis en Niebert en genieten van een stamppotbuffet in dorpshuis Op de Welle in De Wilp.

Vervolg
Na het bezoek aan de omgeving van Marum volgen nog vijf kennismakingsdagen in de rest van de gemeente. De eerstvolgende is aanstaande vrijdag 18 oktober in het Middag-Humsterland en omgeving. Daarna volgen nog kennismakingsdagen op 31 oktober en 7, 14 en 22 november.

Het bericht Burgemeester Ard van der Tuuk gaat op kennismakingstournee door het Westerkwartier verscheen eerst op InfoLeek.

Vrijwilligers zetten zich in op de Natuurwerkdag

Vrijwilligers zetten zich in op de Natuurwerkdag

WESTERKWARTIER – Op zaterdag 2 november gaan vrijwilligers aan het werk voor het beschermen en behouden van natuur en landschap tijdens de 19e editie van de Natuurwerkdag.

In de provincie Groningen organiseert Landschapsbeheer Groningen deze grootste vrijwilligersdag in het groen, met dit jaar als thema biodiversiteit. Samen buiten aan de slag met snoeien, maaien, zeisen, timmeren of planten op zo’n 35 locaties in de provincie.

De handen uit de mouwen in het Westerkwartier
Ook in de gemeente Westerkwartier gaan vrijwilligers samen aan de slag voor wilde bijen, vlinders, vogels, watersalamanders en nog veel meer soorten:

  • Aduard: de tuinen rondom de abdijkerk in Aduard worden winterklaar gemaakt
  • Letterbert: bij de Lettelberterpetten knotwilgen knotten, snoeien en opslag verwijderen
  • Oldekerk: bij Kuzemerkooi wordt o.a. de elzen opslag bij de ingang van het dorpsbos verwijderd
  • Tolbert: maaisel verzamelen op bulten en opladen op boerenkar bij Sintmaheerdt (de Zijlen)

Op de locaties worden ook speciale kinderactiviteiten georganiseerd, zodat het hele gezin kan meedoen.

Doe mee
Lekker een dag buiten aan de slag? Doe mee en meld je aan, alleen of samen met je ouders, familie, vrienden of buren! Zoek een leuke locatie bij jou in de buurt op www.natuurwerkdag.nl.

De Natuurwerkdag wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij en is een initiatief van LandschappenNL.

Het bericht Vrijwilligers zetten zich in op de Natuurwerkdag verscheen eerst op InfoLeek.

Openbare orde en veiligheid onder de loep in het Westerkwartier, denkt u mee?

Openbare orde en veiligheid onder de loep in het Westerkwartier, denkt u mee?

WESTERKWARTIER – Het Westerkwartier gaat voor de komende 4 jaar nieuwe prioriteiten op het gebied van openbare orde en veiligheid vaststellen.

Dat doet de gemeente onder meer graag samen met haar inwoners, van jong tot oud. Daarom zijn ze de komende maanden op verschillende plekken in de gemeente te vinden, op de markt, op school en in het verzorgingshuis.

Het doel is om u en jou mee te laten denken over de vraag welke onderwerpen op het gebied van veiligheid de komende jaren extra aandacht verdienen. Moet er bijvoorbeeld meer geïnvesteerd worden in de aanpak van jeugdoverlast? Of juist verkeersveiligheid of de aanpak van hennepteelt?

De komende weken kunt u medewerkers van de gemeente vinden op de markten van Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn en dagen u dan uit om ‘op de stoel van de burgemeester te gaan zitten’ en 4 onderwerpen te prioriteren (van de 12) die volgens u extra aandacht verdienen. Uw input zal dan, samen met die van belangrijke partijen zoals politie en Openbaar Ministerie, worden meegewogen in het uiteindelijke veiligheidsplan. Op 24 oktober op de markt in Leek zal ook de nieuwe burgemeester aanwezig zijn om hierover in gesprek te gaan. Hieronder vindt u de planning:

Vrijdag 18 oktober 2019 van 9.00 tot 12.00 uur: Grootegast;
Vrijdag 18 oktober 2019 van 13.00 tot 16.00 uur: Marum;
Donderdag 24 oktober 2019 van 13.00 tot 16.00 uur: Leek (om ongeveer 14.30 uur is ook de burgemeester aanwezig);
Vrijdag 25 oktober 2019 van 13.00 tot 16.00 uur: Zuidhorn.

Het bericht Openbare orde en veiligheid onder de loep in het Westerkwartier, denkt u mee? verscheen eerst op InfoLeek.

Gratis bloeddrukmeetdag bij Vegro Thuiszorgwinkel in Leek

Gratis bloeddrukmeetdag bij Vegro Thuiszorgwinkel in Leek

LEEK – De bloeddruk is een duidelijke graadmeter om te checken hoe gezond het lichaam is. Vegro Expertisecentrum Hulpmiddelen organiseert daarom iedere eerste woensdag van de maand gratis bloeddrukmetingen.

Woensdag 2 oktober is men tussen 10.00 en 15.00 uur van harte welkom bij Vegro in Leek. Een afspraak maken is niet nodig. Het adres van de winkel is:

  • Samuel Leviestraat 14, 9351 BM Leek

Bij iedere hartslag wordt er bloed vanuit het hart door het lichaam gepompt. De bloeddruk is de druk die het bloed hierbij op de bloedvaten uitoefent. Deze bloeddruk is bij iedereen en op elk moment van de dag anders. De bloeddruk kan een hoop vertellen over de conditie waarin men verkeert. Het is daarom van belang de bloeddruk regelmatig te controleren.

Er zijn diverse hulpmiddelen verkrijgbaar, zoals een bloeddruk- of vetmeter, om ook regelmatig zélf de gezondheid te checken. De medewerkers kunnen geen medisch advies aan de meting verbinden. Bij afwijkende waarden kan contact opgenomen worden met een huisarts. Kijk voor meer informatie op vegro.nl of bel gratis naar 0900 – 2 88 77 66.

Het bericht Gratis bloeddrukmeetdag bij Vegro Thuiszorgwinkel in Leek verscheen eerst op InfoLeek.

Feliciteer de nieuwe burgemeester van het Westerkwartier tijdens feestelijke receptie

Feliciteer de nieuwe burgemeester van het Westerkwartier tijdens feestelijke receptie

WESTERKWARTIER – Woensdag 2 oktober vindt de installatie plaats van Ard van der Tuuk als eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Westerkwartier. Graag biedt de gemeente u de gelegenheid om hem te feliciteren.

Receptie
Tussen 19.00 en 21.00 uur is de feestelijke receptie voor alle inwoners waar u Ard, maar ook zijn vrouw Anja, de hand kunt schudden en feliciteren. U bent van harte welkom in ‘De Postwagen’, Hoofdstraat 53 in Tolbert.

Livestream
Voorafgaand aan de receptie is tussen 16.00 en 17.00 uur een buitengewone raadsvergadering. Hiervoor is een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. U kunt de installatie via een livestream volgen via www.westerkwartier.nl/raadsvergaderingen.

Samen met u heten we Ard van harte welkom in Westerkwartier en wensen we hem veel succes als burgemeester!

Het bericht Feliciteer de nieuwe burgemeester van het Westerkwartier tijdens feestelijke receptie verscheen eerst op InfoLeek.

Westerkwartier Paardenkwartier doet inspiratie op bij Limburg Paardensport

Westerkwartier Paardenkwartier doet inspiratie op bij Limburg Paardensport

WESTERKWARTIER – Op zaterdag 14 september is er vanuit Westerkwartier Paardenkwartier (WKPK) een excursie georganiseerd naar Noord Limburg.

De reis had ten doel om bij Limburg Paardensport inspiratie op te doen voor Westerkwartier Paardenkwartier door te ervaren hoe de paardensector daar floreert en effect heeft op de hele regio. Deelnemers waren bestuursleden van de Stichting Westerkwartier Paardenkwartier, een bestuurlijke en ambtelijke delegatie van de gemeente Westerkwartier en provincie Groningen en organisaties en bedrijfsleven met een relatie tot de paardensport.

De delegatie heeft onder meer het Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg bezocht, waar in samenwerking met provincie Limburg, de gemeente Horst aan de Maas en het bedrijfsleven een internationaal toonaangevend centrum voor de hippische sport is gerealiseerd.  Indrukwekkend was de spin-off voor de regio Peelbergen van deze ontwikkelingen. Interessante voorbeelden kwamen voorbij van hoe de samenwerking tussen bedrijfsleven en diverse overheden vorm had gekregen. Zowel op het gebied van economie, landbouw, landschap en ruimtelijke ordening, sport, toerisme en arbeidsmarkt zijn aanzienlijke positieve effecten bereikt.

Volgens wethouder Elly Pastoor was de busreis een zeer waardevolle ervaring: “Vanuit de gemeente Westerkwartier stimuleren we de regionale economie door een samenhangende aanpak te ontwikkelen op het gebied van de hippische sport en vrijetijdsbesteding. Vandaag zien we een mooi voorbeeld in de praktijk waartoe dit kan leiden.”

Ook Sytze van Dellen, voorzitter van de Stichting Westerkwartier Paardenkwartier is geïnspireerd: “Wat we hier vandaag hebben gezien is een mooi resultaat van wat je kunt bereiken als je je krachten bundelt en in je plannen geloofd.”

De verschillende deelnemers aan de busreis zijn enthousiast en willen dit vasthouden. Met elkaar wordt momenteel onderzocht hoe op korte termijn de volgende stap gezet kan worden in de realisatie van het Westerkwartier Paardenkwartier.

Het bericht Westerkwartier Paardenkwartier doet inspiratie op bij Limburg Paardensport verscheen eerst op InfoLeek.

Vrachtwagensluis Oostindie is aangepast om illegaal gebruik door automobilisten tegen te gaan

Vrachtwagensluis Oostindie is aangepast om illegaal gebruik door automobilisten tegen te gaan

LEEK – De vrachtwagensluis, die in april 2019 geplaatst is, in het plan Oostindie De Hoven is vanaf 19 september niet meer te gebruiken door auto’s.

Op dit moment wordt er illegaal gebruik gemaakt van de sluis. Hij wordt zo aangepast dat personenauto’s niet meer (illegaal) gebruik kunnen maken van de doorgang.

De weg tussen de Houtsingel en de Krokus (plangebied De Hoven, Oostindie Leek) is sinds woensdag 3 april alleen toegankelijk via een bouwsluis. Deze bouwsluis is speciaal en alleen bedoeld voor vrachtwagens. Al het overige verkeer van en naar De Hoven moet gebruik maken van de rotonde Houtsingel-Watersingel-Longkruid. Dit geldt ook voor fietsers.Het bericht Vrachtwagensluis Oostindie is aangepast om illegaal gebruik door automobilisten tegen te gaan verscheen eerst op InfoLeek.

Oudere berichten

© 2019 Dorpshuis Leek

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑