Vele boetes, meerdere aanhoudingen, contant geld en inbeslagname voertuig tijdens politiecontrole

Vele boetes, meerdere aanhoudingen, contant geld en inbeslagname voertuig tijdens politiecontrole

WESTERKWARTIER – Donderdagavond is er met meerdere eenheden een dynamische verkeerscontrole uitgevoerd in en rond gemeente Westerkwartier. Dit in het kader van het Donkere Dagen Offensief (DDO).

Hierbij werd gebruik gemaakt van ANPR-voertuigen, dit zijn voertuigen die automatisch kentekens lezen en natrekken in het politie systeem. In totaal zijn er 17 verkeersboetes uitgeschreven en 4 personen aangehouden. Er is één voertuig en ruim €2.300 aan contant geld in beslaggenomen.

De boetes waren onder andere voor deze zaken: witwassen, mensenhandel, rijden onder invloed van drugs, rijden zonder rijbewijs, het niet kunnen tonen van geldige identificatie, bellen achter het stuur en defecte verlichting, te hoge snelheid en keren op een autoweg.

Foto’s: Politie Westerkwartier


Het bericht Vele boetes, meerdere aanhoudingen, contant geld en inbeslagname voertuig tijdens politiecontrole verscheen eerst op InfoLeek.

Joods Gebedenboek van Eva Denneboom-Nathans gerestaureerd

Joods Gebedenboek van Eva Denneboom-Nathans gerestaureerd

LEEK – Met gemeenschappelijke inspanning van de Samuel Levie Stichting, restaurateur Henk Linde en Rotary Roden-Leek kon het gebedenboek van Eva Denneboom-Nathans worden gerestaureerd.

Het boek staat weer in het Joodse schooltje tussen meer oude gebedenboeken van o.a. vermoorde Joodse inwoners van Leek.In de binnenkant van haar gebedenboek heeft Eva, die de oorlog in onderduik heeft overleefd, namen van haar familie die niet dit geluk hadden opgeschreven.

De dag van presentatie van het gebedenboek, vrijdag 27 november, is niet zomaar gekozen. Wij herdenken op deze dag dat 78 jaar geleden, op vrijdag 27 november 1942, op sjabbat om 12 uur ‘s nachts de grootste groep Joodse inwoners van Leek werd opgepakt en in het gemeentehuis in Leek gevangen werd gezet.

Eva Denneboom-Nathans en familie
In de marmeren gedenkstenen aan de zijmuur van het Joodse Schooltje zijn de namen gegraveerd van Eva Denneboom-Nathans man Herman Denneboom, oudste dochter Ducie Denneboom en echtgenoot Leo van Essen, zwager Abraham Denneboom en opa Hartog Denneboom. Zij gingen op transport naar Auschwitz en werden in de kampen vermoord. Er is geen graf, slechts deze plek voor de dochters van Eva, Selma en Hertha, om hen te gedenken.

Selma en Hertha, behoorden tot de laatste kinderen die in 1940 les kregen in het Joodse Schooltje. Zij zijn in september 1942 in Zeist ondergedoken, samen met hun moeder Eva Denneboom-Nathans. Als één van de weinigen van de familie Denneboom-Nathans hebben zij de oorlog overleefd. Vierendertig directe familieleden zijn weggevoerd en vermoord. Nadat de Joodse inwoners waren weggevoerd werden al hun bezittingen in beslag genomen en hun persoonlijke zaken vernietigd. Er bestaan vrijwel geen foto’s of andere persoonlijke documenten meer van deze families.

Tegenwoordig heet Selma, Shula Navon-Denneboom en Hertha, Zvia Caspi-Denneboom. Zij wonen al meer dan 65 jaar in Israël.  Eva Denneboom-Nathans overleed in Haifa in 1975. De informatie en documentatie die Selma en Hertha konden geven vormen een belangrijke bron voor het museum het Joodse Schooltje in Leek.

Restauratie
De Sidoer ( Joods gebedenboek) van Eva Denneboom-Nathans was in zo’n erbarmelijke staat, dat het niet meer kon worden getoond en niet alleen de dochters van Eva, Hertha en Selma Denneboom, wilden graag dat het boek gerestaureerd werd. De Samuel Levie Stichting benaderde Rotary Roden-Leek en die bekostigde de restauratie.

Er werd gezocht naar een ervaren restaurateur en deze werd gevonden in de persoon van Henk Linde. Vanwege het rijk aanwezige plakband, forse papierschade en het willen behouden van de authenticiteit werd gekozen voor een kleine conserverende behandeling. Henk Linde herstelde de bandrug, verbond opnieuw de platten met het boekblok en behandelde het leer met een cellulosemiddel (in ethanol opgelost). Dit middel is licht filmvormend en daardoor beschermend (met name voor de plaatselijk wat kale bandrug is dit een heel goede handeling).

Het resultaat mag er zijn en kan vanaf februari 2021 worden bekeken in het Joodse Schooltje te Leek!

Foto: Rotary Club Leek-Roden

Het bericht Joods Gebedenboek van Eva Denneboom-Nathans gerestaureerd verscheen eerst op InfoLeek.

Mondkapje verplicht vanaf 1 december

Mondkapje verplicht vanaf 1 december

LANDELIJK – Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gaat het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen.

Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Medische mondneusmaskers zijn bedoeld voor de zorg; mondkapjes zijn geschikt voor gebruik in winkels, op school, in het OV en bij de kapper. Gebruik daarom bij voorkeur mondkapjes die te koop zijn bij de drogist of de supermarkt.

Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana. Tot het moment van de definitieve ingangsdatum is het mondkapje niet verplicht en kunnen mensen dus ook geen boete krijgen. Wel geldt er ook nu al een dringend advies.

Publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens

De mondkapjesplicht geldt in alle publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens. Voorbeelden van publieke binnenruimten zijn winkels, musea, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen. Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben. Concreet betekent dit dat in bijvoorbeeld restaurants of theaters het mondkapje af mag wanneer mensen aan tafel of in de zaal plaatsnemen. Wanneer vervolgens wordt opgestaan om naar het toilet of naar buiten te gaan, moet het mondkapje weer worden gedragen. In gebouwen die bedoeld zijn voor het belijden van godsdienst, zoals kerken, moskeeën, tempels en synagogen, is een mondkapje niet verplicht.

Onderwijs

In het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft dus geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.

Contactberoepen en zorgverleners

Bij contactberoepen is de anderhalvemeter-maatregel vaak niet realistisch. Daarom wordt ook bij onder andere de kapper, tijdens de rijles en bij de nagelstylist het dragen van een mondkapje verplicht. Dit geldt zowel voor de klant als voor de beoefenaar van het contactberoep. Zorgverleners zoals huisartsen en fysiotherapeuten zijn uitgezonderd van de plicht. Toch zal het vaak zo zijn dat ook daar gevraagd wordt een mondkapje te dragen. Op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) hanteren ziekenhuizen en zorginstellingen eigen regels ten aanzien van mondkapjes of andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Patiënten, bezoekers en zorgverleners dienen deze te volgen.

Uitzonderingen

De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt. Mondkapjes zijn ook niet verplicht tijdens het sporten, acteren, muzikale repetities of optredens en het geven van interviews op radio en tv.

De mondkapjesplicht is vastgelegd in een ministeriële regeling, die door de ministers De Jonge (VWS), Grapperhaus (J&V) en Ollongren (BZK) naar de Tweede en Eerste Kamer is gestuurd, tegelijk met de ministeriële regeling met de maatregelen die in de huidige noodverordening staan. Op basis van de tijdelijke coronawet heeft het Parlement zeven dagen om zich over deze regelingen te buigen. De regelingen, en dus ook de mondkapplicht, gelden in eerste instantie voor drie maanden. Na die periode is verlenging mogelijk. Zodra er geen medische noodzaak meer is worden de regelingen weer ingetrokken.

Het bericht Mondkapje verplicht vanaf 1 december verscheen eerst op InfoLeek.

Museum Nienoord opent vandaag haar poorten weer voor het publiek

Museum Nienoord opent vandaag haar poorten weer voor het publiek

LEEK – Museum Nienoord opent haar poorten weer voor het publiek op vrijdag 20 november. Door de ruime opzet van de tentoonstelling, de eenrichtingslooproute, het verplicht dragen van een mondmasker en het werken met tijdsloten van maximaal 30 personen per uur zorgt dat u veilig de tentoonstelling kunt bezoeken.

Als toegevoegde waarde geven de bruikleengeefsters Trees en Willy van Kleef exclusieve rondleidingen op zaterdag 28 en zondag 29 november en op zaterdag 26 2de Kerstdag en zondag 27 december. Opgave via info@museumnienoord.nl is noodzakelijk i.v.m. het beperkt aantal plaatsen.

Vanaf heden t/m 14 maart wijdt Museum Nienoord een tweede tentoonstelling aan Anton Heyboer en Nico Koster. Dit in reactie op de grote belangstelling afgelopen zomer. Van Heyboer komt nu later werk, uit de periode dat hij bekend werd bij een breed publiek. Ze komen als bruikleen van de gezusters Van Kleef, eigenaressen van de TWIN Collectie. Nico Koster toont naast foto’s van Heyboer ook ander werk uit zijn enorme oeuvre. Van zowel Heyboer als Koster is werk te koop.

Museum Nienoord is geopend van vrijdag t/m zondag van 12.00-16.30 uur. Meer informatie vindt u op www.museumnienoord.nl.

Het bericht Museum Nienoord opent vandaag haar poorten weer voor het publiek verscheen eerst op InfoLeek.

210 miljoen voor extra hulp op school in de coronatijd

210 miljoen voor extra hulp op school in de coronatijd

LANDELIJK – Het kabinet trekt 210 miljoen euro uit waarmee basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen extra hulp kunnen inschakelen in deze coronatijd. Met dit geld kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur.

,,Het is goed dat de scholen zoveel mogelijk openblijven, dat is belangrijk voor de ontwikkeling van leerlingen. Vanwege corona is de druk op met name leraren en schoolleiders extra groot, bijvoorbeeld als hun collega’s in quarantaine moeten. Met dit geld willen we proberen verlichting te bieden in de klas,’’ zegt minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs.

Extra personeel
Minister Van Engelshoven: “We zien dat de werkdruk van het personeel in het mbo de afgelopen maanden hoog is opgelopen. Het onderwijs in het mbo gaat zoveel mogelijk fysiek door, maar de anderhalve meter moet daarbij in acht genomen worden, waardoor er meer lessen gegeven moeten worden om alle studenten goed les te geven. Met deze financiële ondersteuning maken we het voor mbo-scholen mogelijk om extra personeel in te kunnen zetten en verlichten we de werkdruk.”

Lesuitval
Scholen en mbo-instellingen moeten vaker fysiek en afstandsonderwijs combineren, dat kan veel van de organisatie vergen. Ook moeten leraren vaker thuisblijven vanwege klachten of ziekte. Dat kan leiden tot meer lesuitval of zelfs het naar huis sturen van klassen of het sluiten van een instelling. Vooral voor kwetsbare leerlingen en studenten kan dat negatief uitpakken.

Ondersteuning
Met 210 miljoen euro extra krijgen scholen en mbo-instellingen een tegemoetkoming in de kosten die zij moeten maken voor vervanging van bijvoorbeeld docenten. Vervanging is niet altijd makkelijk te vinden, vanwege het personeelstekort. Gebruikmaken van bijvoorbeeld regionale vervangingspools kan een oplossing zijn voor scholen. Ook kan de druk op leraren verlicht worden door meer ondersteunend personeel in de school. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen bij het handhaven van de coronaregels op het gebied van schoonmaak of toezicht.

Bijlessen
De middelen komen per januari 2021 beschikbaar, schoolbesturen worden zo snel mogelijk over de spelregels geïnformeerd. Dit is een uitwerking van de zogenoemde coronabanen, die de minister van Sociale Zaken onlangs aankondigde. Eerder trok het kabinet al 282 miljoen euro uit om leerachterstanden in te lopen, bijvoorbeeld door extra bijlessen en zomerscholen. Van die regeling is goed gebruikgemaakt door scholen.

Het bericht 210 miljoen voor extra hulp op school in de coronatijd verscheen eerst op InfoLeek.

Droom Henk Roede komt uit na het uitbrengen van het boek De Pillendraaier

Droom Henk Roede komt uit na het uitbrengen van het boek De Pillendraaier

GROOTEGAST – Henk Roede schrijft al sinds zijn jeugd (strip)verhalen voor o.a. de Donald Duck en hij heeft enkele jaren een streektaalstrip voor het Dagblad van het Noorden getekend. De laatste jaren heeft hij veel succesvolle toneelstukken geschreven, die zowel in Nederland als daarbuiten opgevoerd worden.

Een droom van Roede was om een echt boek te schrijven. De droom is uitgekomen met het boek “De Pillendraaier”. Het verhaal gaat over Roelof Dijkema die met zijn gezin noodgedwongen terug keert naar zijn geboorteplaats. Meteen wordt hij door zijn moeder aangesteld als verslagslaggever voor de krant, welke de familie al decennia lang uitgeeft.

Wat eerst een rustig, tijdelijk baantje lijkt, blijkt al snel anders uit te pakken. Als Roelof in een plaatselijke moordzaak duikt, raakt hij verzeild in de drugscriminaliteit van het stadje.

Roelof doet zijn uiterste best om alle mysteries op te lossen in dit komische misdaadverhaal, met spanning tot het eind!

Het boek wordt uitgegeven door Holland Media Uitgeverij te Alkmaar, kost 14,95 euro en zal vanaf week 48/49 op diverse plekken in winkels en op internet verkrijgbaar zijn. U kunt het boek alvast bij Roede bestellen via info@henkroede.nl. Het boek kan later worden afgehaald of tegen verzendkosten van 2,99 euro worden opgestuurd.

Het bericht Droom Henk Roede komt uit na het uitbrengen van het boek De Pillendraaier verscheen eerst op InfoLeek.

Online kennismaken met rsg de Borgen tijdens voorlichtingswebinars

Online kennismaken met rsg de Borgen tijdens voorlichtingswebinars

LEEK/REGIO – Voorlichting voor groep 8 scholieren en hun ouders gaat dit jaar anders dan anders. In plaats van een voorlichtingsavond op school, kunnen leerlingen en ouders dit jaar vanuit huis aansluiten bij een voorlichtingswebinar.

De webinars vinden plaats van 23 tot en met 26 november. Aanmelden kan via de website van rsg de Borgen. Docenten, leerlingen en ouders vertellen tijdens een voorlichtingswebinar alles over hun ervaring met rsg de Borgen en geven een kijkje in de school. Natuurlijk krijgen deelnemers volop de mogelijkheid om hun eigen vragen te stellen.

rsg de Borgen TV
Kennismaken met leerlingen en docenten van rsg de Borgen kan ook door te kijken naar rsg de Borgen TV. Dit YouTubekanaal staat vol met filmpjes waarin docenten en leerlingen vragen beantwoorden, zoals ‘Hoeveel kilometer moet jij naar school fietsen?’ en ‘Waar chill jij in de pauze?’. De komende tijd komen daar steeds nieuwe, ook inhoudelijke, video’s bij.

Aanmelden voor een voorlichtingswebinar
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor één of meerdere webinars op de website van rsg de Borgen. Op de website https://www.rsgdeborgen.nl/groep-8 staat per locatie een overzicht van de bij te wonen webinars. hebben leerlingen of ouders van tevoren al vragen voor een specifieke locatie? Dan kunnen ze die al kenbaar maken door een mail te sturen naar bijpraten@rsgdeborgen.nl.

Het bericht Online kennismaken met rsg de Borgen tijdens voorlichtingswebinars verscheen eerst op InfoLeek.

Geef je mening over de kwaliteit van de openbare ruimte in gemeente Westerkwartier in een enquête

Geef je mening over de kwaliteit van de openbare ruimte in gemeente Westerkwartier in een enquête

WESTERKWARTIER – Inwoners van de gemeente kunnen via een enquête hun mening geven over de kwaliteit van de openbare ruimte.

Het invullen van de enquête kan tot 6 december aanstaande via deze link of de afgebeelde QR-code en duurt maximaal 10 minuten. Deelname aan de enquête is anoniem.

Kwaliteitsplan
De gemeente vindt het belangrijk dat haar inwoners leven in een veilige en prettige leefomgeving. Het goed beheren van deze openbare ruimte is hierbij van groot belang. De gemeente is daarom bezig een kwaliteitsplan op te stellen, waarin staat beschreven op welk niveau de gemeente de komende jaren de openbare ruimte gaat onderhouden.

In het kwaliteitsplan gaat het om de wijze waarop de gemeente de openbare ruimte schoon, heel en netjes houdt. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het verwijderen van zwerfvuil, vegen van straten en pleinen, verwijderen van onkruid in het groen en op de verhardingen, snoeien van beplanting, maaien van gazons en herstraten van verzakkingen in trottoirs en wegen.

Visie
De mening van de inwoners vindt de gemeente belangrijk. De uitkomst van de enquête gebruikt de gemeente om te komen tot een visie voor de kwaliteit van de openbare ruimte voor de komende jaren. Naar verwachting stelt de raad de visie vast in het voorjaar van 2021.

Het bericht Geef je mening over de kwaliteit van de openbare ruimte in gemeente Westerkwartier in een enquête verscheen eerst op InfoLeek.

Boerakkerweg opnieuw dicht wegens reinigingswerkzaamheden na ongeval met vrachtwagen

Boerakkerweg opnieuw dicht wegens reinigingswerkzaamheden na ongeval met vrachtwagen

BOERAKKER – De Boerakkerweg is woensdagmiddag opnieuw enkele uren afgesloten. Dit maal vanwege reingingswerkzaamheden naar aanleiding van het ongeluk dat gister plaats vond.

Bij het ongeval van gister verloor een vrachtwagen tientallen liters diesel, daardoor zijn de omliggende sloten vervuild. De sloten werden leeg gepompt en de grond onder de sloot is afgegraven. Veel verschillende instanties waren ter plaatse aan het werk, o.a. het waterschap, de provincie en gespecialiseerde bedrijven voor het aanzuigen en afvoeren van het slootwater.

Foto’s: Jelte Haumersen/InfoLeek.nl

 

Het bericht Boerakkerweg opnieuw dicht wegens reinigingswerkzaamheden na ongeval met vrachtwagen verscheen eerst op InfoLeek.

Stembureauleden gezocht voor verkiezingen in maart 2021

Stembureauleden gezocht voor verkiezingen in maart 2021

WESTERKWARTIER – Op woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De gemeente Westerkwartier is op zoek naar enthousiaste mensen die tegen een vergoeding op deze dag willen helpen.

In totaal zijn er 57 stembureaus in de gemeente Westerkwartier, voor alle locaties is hulp nodig. Je krijgt vooraf een online training waar de werkzaamheden worden uitgelegd.

Interesse
Is dit iets voor jou? Aanmelden kan tot 1 januari 2021 via onze website www.westerkwartier.nl/verkiezingen.

Het bericht Stembureauleden gezocht voor verkiezingen in maart 2021 verscheen eerst op InfoLeek.

« Oudere berichten

© 2020 Dorpshuis Leek

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑