Informateur Marcel Thijsen komt met tussenverslag over de collegevorming 2022-2026

Westerkwartier – Dinsdag 5 april om 19.00 uur heeft VZ Westerkwartier een persconferentie georganiseerd om inwoners te informeren over de voortgang van de coalitievorming. Dit door middel van een persconferentie die plaatsvond in het gemeentehuis te Zuidhorn. Je lees het bericht van de informateur hieronder;

Bericht van informateur Marcel Thijsen“Donderdag 17 maart 2022 kreeg ik van VZ Westerkwartier het verzoek om te kijken of er een stabiele coalitie te vormen is met een sterk college. Daarop volgend heb ik op vrijdag 25 maart 2022  met vertegenwoordigers van alle politieke partijen gesproken die vertegenwoordigd zullen zijn in de nieuwe raad van de gemeente Westerkwartier. Ik heb deze gesprekken als open en constructief ervaren.

Conclusies:

  • Iedereen is bereid om verantwoordelijkheid te nemen en de onderlinge verhoudingen zijn goed.
  • Iedereen vindt dat de basis van de nieuwe coalitie door VZ Westerkwartier en ChristenUnie moet worden gevormd.
  • Iedereen voelt voor een raadsakkoord. Een aantal zaken lenen zich prima voor een raadsakkoord:  positionering Westerkwartier, duurzaamheid, woon agenda, armoede (kloof tussen arm en rijk), zorg, wegen en fietspaden, voedselakkoord en winkeltijden worden al genoemd. Als speciaal aandachtspunt wordt de borging van de uitvoering genoemd. We adviseren om dat raadsakkoord goed te borgen en het onderdeel uit te laten maken van het coalitieprogramma.

PvdA en GroenLinks  blijven elkaar vasthouden, terwijl er afzonderlijk wel mogelijkheden zouden kunnen liggen.

Wie zouden er in college plaats kunnen nemen, de volgende uitgangspunten:

  • Kies voor een breed gedragen college.
  • Betrek de grootste partijen;  dit doet recht aan de uitslag.
  • Kies voor lokaal en christelijk.

Met dit advies hoop ik VZ Westerkwartier maar ook alle andere raadsfracties van de gemeente Westerkwartier voldoende instrumenten te hebben gegeven om tot een succesvolle formatie te komen.

Hieronder treft u de gespreksverslagen aan die in de Postwagen in Tolbert op 25 maart 2022 hebben plaatsgevonden. Deze gesprekken zijn gevoerd aan de hand van onderstaande vragen om de verkiezingen te duiden, knelpunten en voorkeuren te inventariseren. Van elk gesprek is een verslag gemaakt. De verslagen zijn vooraf goedgekeurd door de aanwezige leden en opgesteld door Onno de Vries, raadsgriffier. De gespreksverslagen lees je hier.

Het bericht Informateur Marcel Thijsen komt met tussenverslag over de collegevorming 2022-2026 verscheen eerst op InfoLeek.