Richard Kempthorne, benoemd tot vertegenwoordiger van de gemeente Westerkwartier in Nieuw-Zeeland

Westerkwartier – De Nieuw-Zeelandse gemeente Tasman District is al jarenlang de zustergemeente van de voormalige gemeente Grootegast. In 2017 werd deze vriendschapsband opnieuw bevestigd en meegenomen naar de nieuwe gemeente Westerkwartier. Met de benoeming van Richard Kempthorne als vertegenwoordiger van de gemeente Westerkwartier verstevigt en verdiept de gemeente de banden met Nieuw-Zeeland en Tasman District.

Verstevigen en waar mogelijk verbreden
Burgemeester Ard van der Tuuk: “Richard is erg betrokken en toegewijd en heeft in de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in het onderhouden van de vriendschapsband tussen onze gemeenten. Door de positie die hij nu krijgt en door onze samenwerking kan hij de komende jaren nog beter inspelen op de mogelijkheden en kansen die er liggen. Hoe mooi zou het zijn als we door deze intensieve contacten over en weer de band met Tasman District en Nieuw-Zeeland verder kunnen verstevigen en verbreden, mogelijk ook buiten de gemeente Westerkwartier”.

Samenwerkingsgebieden mogelijk uitbreiden
Als oud-burgemeester van Tasman District  heeft Richard Kempthorne nog steeds een nauwe band met de gemeente Westerkwartier en voelt hij zich vereerd met de benoeming: “Ik voel mij erg verbonden met de gemeente Westerkwartier en ik  heb er bijzonder veel zin in om als vertegenwoordiger van de gemeente Westerkwartier een bijdrage te leveren aan de verdere intensivering van onze vriendschapsband. En om de mogelijkheden te verkennen om op meerdere gebieden actief een relatie te onderhouden zoals bijvoorbeeld op het gebied van cultuur of sport. Ik kijk daarbij niet alleen naar het Tasman District maar ook breder wanneer zich mogelijkheden aandienen”.

De huidige burgemeester van Tasman District, dhr. Tim King ondersteunt de benoeming van harte en feliciteert Richard Kempthorne met de eervolle functie als vertegenwoordiger van de gemeente Westerkwartier in Nieuw-Zeeland en in het bijzonder Tasman District.

Achtergrondinformatie:
Richard Kempthorne was van 2007 tot 2019 burgemeester van Tasman District en heeft een heel bijzondere rol gespeeld in de ontwikkeling en het in stand houden van de vriendschapsband. Vol energie en toewijding was hij de drijvende kracht achter vele activiteiten die Abel Tasman betreffen. Het college van burgemeester en wethouders is dan ook verheugd om dhr. Kempthorne te mogen benoemen tot vertegenwoordiger van de gemeente Westerkwartier (representative of the municipality of Westerkwartier) in Nieuw-Zeeland en in het bijzonder in Tasman District.

Als oud-burgemeester van Tasman District kreeg Richard Kempthorne op 15 februari 2020 de eerste Abel Tasman Erepenning uitgereikt van de gemeente Westerkwartier. Hij kreeg de erepenning vanwege zijn verdiensten en inzet voor de instandhouding van de vriendschapsband tussen Tasman District en de voormalige gemeente Grootegast en nu de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Door deze benoeming kan Richard Kempthorne namens de gemeente Westerkwartier ter plaatse de wederzijdse vriendschapsbanden en contacten onderhouden, bevorderen en intensiveren met de plaatselijke gemeenteraad, de lokale bevolking en relevante Nederlandse burgers en bedrijven.

Het bericht Richard Kempthorne, benoemd tot vertegenwoordiger van de gemeente Westerkwartier in Nieuw-Zeeland verscheen eerst op InfoLeek.