Gemeente laat onderzoek uitvoeren naar mogelijk roekenbeheer

Westerkwartier – Het college van de gemeente Westerkwartier heeft besloten een bureau opdracht te geven de kosten en kansen voor gemeentelijk roekenbeheer te verkennen. Het bureau moet, in nauw overleg met betrokken inwoners, bekijken waar de meeste overlast wordt ervaren en of er goede alternatieve broedlocaties in de omgeving zijn.

Ook onderzoekt het bureau of omwonenden bereid zijn mee te helpen bij eventuele verplaatsingsacties. Hiermee komen zowel de kansen als de kosten van het tegengaan van overlast in beeld.

Verkenning
De gemeente wil rond de jaarwisseling beginnen met de verkenning. Voor die tijd informeert de gemeente de (betrokken) inwoners over het proces en de uitvoering hiervan. Ook vraagt ze inwoners mee te denken in de verkenning.

Overlast in kaart
De gemeente heeft de afgelopen maanden in kaart gebracht wat de stand van zaken is rond de roeken in het Westerkwartier. Inwoners konden via een inventarisatieformulier aangeven op welke locaties ze de roekenoverlast ervaren en waar deze uit bestond. Ook heeft de gemeente een inventarisatie gemaakt van de meldingen over overlast. Voor de direct omwonenden is lawaai het grootste probleem. Ook de uitwerpselen van de vogels vormen een bron van ergernis.

Lees ook: Gemeente start inventarisatie om overlast van Roeken te beperken; geef uw ervaringen door!

Het bericht Gemeente laat onderzoek uitvoeren naar mogelijk roekenbeheer verscheen eerst op InfoLeek.