Stremming Lettelberterdijk wegens ontmanteling oude gemaal

Lettelbert – Het nieuwe gemaal, het inlaatwerk en de stuw aan de Lettelberterdijk zijn opgeleverd. In september wordt het oude gemaal ontmanteld.

Tijdens de werkzaamheden krijgen de achterliggende woningen en doorgaande fietsers te maken krijgen met een plaatselijke omleiding. Er wordt met een rijplatenbaan een tijdelijke omleiding aangelegd om achterliggende woningen bereikbaar te houden voor auto’s en fietsende bewoners.

Voor de veiligheid van de fietsers op de rijplatenbaan dienen deze wel af te stappen en de omleiding te voet af te leggen. Doorgaand fietsverkeer wordt geadviseerd in deze periode geen gebruik te maken van de Lettelberterdijk en een andere route te kiezen, dit wordt met borden kenbaar gemaakt.

Planning
De aannemer, De Boer en De Groot, begint na de bouwvakvakantie (week 35) met het aanbrengen van de tijdelijke omleiding. Begin september zal vervolgens de ontmanteling van het gemaal starten en wordt de omleiding van kracht. Eind september zal de aannemer de Lettelberterdijk weer dicht maken door middel van klinkers. Dit wordt met klinkers gedaan, omdat direct asfalt aanbrengen risico’s zoals verzakkingen met zich meebrengt.

Volgens de planning zal het asfalteren plaatsvinden in het voorjaar van 2022. Dat wordt gecombineerd met de noodzakelijke asfaltwerkzaamheden op het eerste deel van de Lettelberterdijk, gezien vanaf de Mienscheer. Voor een gedetailleerde situatietekening van de afzetting en omleiding zie de foto hieronder. Meer informatie over de ontmanteling vind je hier.

Foto: Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

Het bericht Stremming Lettelberterdijk wegens ontmanteling oude gemaal verscheen eerst op InfoLeek.