VZ Westerkwartier: begrip voor de wens van de 6000 ondertekenaars afvalpetitie

WESTERKWARTIER – In 2019 bedroeg het vastrecht in de gemeente Westerkwartier nog €122. Vanaf 2020 is dit gestegen naar €161.  Inwoonster Henderika van der Velde uit Tolbert is daarom begin dit jaar een petitie gestart tegen de verhoging van 30% . Deze breed gesteunde petitie is 22 april aan de gemeenteraad aangeboden.

Mislukte aanbesteding inzameling brongescheiden afval
De aanbesteding voor het inzamelen van het door ons zelf (bij de bron) gescheiden afval ( plastic, glas etc.) was vorig jaar mislukt. Bij de aanbesteding was er slechts 1 aanbieder, namelijk HRM, die al jaren naar vele tevredenheid het brongescheiden afval in een deel van onze gemeente heeft ingezameld.

In 2019 betaalde de gemeente hier 1,4 miljoen euro voor. Dit jaar is dit verhoogd naar 2,5 miljoen. Deze stijging van 1,1 miljoen is voor een flink deel de oorzaak van de forse stijging van het vastrecht.

Voor de komende jaren wilde HRM er minimaal 4,5 miljoen euro per jaar voor hebben. Dit zou nog veel forsere stijgingen voor de inwoners ten gevolg hebben gehad. Het college van burgemeester en wethouders is hier dan ook niet mee akkoord gegaan.

Stevig Bewegen door HRM
In plaats van het opnieuw aanbesteden is het college gaan onderhandelen. Dit leek niet te lukken. Vorige week echter, schreef het college in een brief aan de gemeenteraadsleden dat ze tevreden zijn over een nieuw bod. De kosten zouden dan ongeveer 2,5 miljoen euro per jaar blijven. Een daling van bijna 50% t.o.v. de gevraagde 4,5 miljoen euro. Het college noemt het Stevig Bewegen door HRM.

VZ Westerkwartier zet vraagtekens
Volgens raadslid Johan de Vries keek de fractie van VZ hier raar van op. Hoe serieus is een bieding als er in onderhandelingen bijna 50% van de prijs afkan?  VZ heeft ook vorig jaar al kritische vragen gesteld over de gang van zaken bij het aanbesteden van het inzamelen brongescheiden afval.

VZ heeft dan ook zeker begrip voor de ontevredenheid bij veel inwoners wat onder andere werd geuit op Facebook en via de ondertekening van de petitie. Deze zaken zijn aanleiding geweest om het college hierover nog eens aan de tand te voelen.

De vragen die Johan heeft ingediend gaan o.a. over nascheiden of bronscheiden en over de looptijd van 8 jaar voor  het op te stellen nieuw contract . Misschien wel de belangrijkste vraag gaat over een mogelijke verkeerde aanbesteding, omdat er een eis in de aanbesteding stond die niet in verhouding staat met wat er  bij de afvalverwerkers haalbaar is.

VZ vindt het dan ook logisch dat er maar 1 aanbieder was. Johan zegt hierover : “Op deze manier kan het college echter nooit goed beoordelen of het aanbod goed is of misschien wel veel te hoog”. Deze aanbesteding is dan ook niet goed verlopen volgens het VZ raadslid.

Het bericht VZ Westerkwartier: begrip voor de wens van de 6000 ondertekenaars afvalpetitie verscheen eerst op InfoLeek.