Onderzoek toont meer dan 500 soorten insecten aan op landgoed Nienoord

LEEK – In opdracht van de gemeente Westerkwartier heeft het ecologisch adviesbureau Faunax in 2019 op meerdere locaties op het landgoed Nienoord in Leek onderzoek gedaan naar het voorkomen van insecten.

Uit het onderzoek blijkt dat er 543 verschillende soorten insecten zijn vastgesteld op het landgoed. Dat is een prachtig resultaat. Zo’n uitgebreid onderzoek naar insecten is nog niet eerder uitgevoerd in de provincie Groningen. Op het landgoed komen 24 insectensoorten voor die nog niet eerder zijn waargenomen in de provincie. Bijzondere waarnemingen zijn de normale flopblaaskop (Euglenes oculatus, een keversoort) en een kniptor (Stenagostus rhombeus). 

Onderzoek
Eén van de doelstellingen van het onderzoek was een idee te krijgen welke soorten insecten aanwezig zijn op het landgoed. Het is een nulmeting, omdat eerder onderzoek nog niet heeft plaatsgevonden. De bedoeling is over ongeveer drie jaar weer zo’n onderzoek te doen.

Om te kijken of het effect van het laten liggen en staan van dood hout en het omtrekken van bomen een positief effect heeft op de hoeveelheid en diversiteit van insecten. De wortelkluiten van omgetrokken bomen geven nest- en schuilgelegenheid voor diverse diersoorten. Bij insecten gaat het hierbij onder meer om graafbijen. Staand en liggend dood hout zijn vooral voor verschillende keversoorten aantrekkelijk.

Peter de Boer van Faunax: “ Het gevoerde beheer op het landgoed heeft een zeer positief effect gehad op de biodiversiteit. De aanwezigheid van microhabitats en -klimaten wordt in het huidige beheer sterk gestimuleerd en dat heeft zeer positief uitgepakt. Dit is een groot compliment waard. Menig natuurbeheerder kan hier een voorbeeld aan nemen.“

Hoge score
Om de rijkdom aan insecten te meten spreken ecologen vaak over de shannon-index. Boven de waarde 4 wordt in Nederland zelden behaald. Het landgoed Nienoord scoort met 4.39 erg hoog.

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: “Het is goed om te zien, dat onze aanpak van beheer en onderhoud van groen op het landgoed gunstige effecten heeft op de biodiversiteit in het algemeen en de insectenpopulaties in het bijzonder. We zijn er trots op dat het landgoed zo hoog scoort. Dit sluit mooi aan bij de aanwezige broedvogelsoorten (70-75 verschillende soorten) en de 11 verschillende soorten vleermuizen die op het landgoed voorkomen.”

Aanbevelingen
In het rapport is ook een aantal aanbevelingen gedaan voor het beheer van het groen op het landgoed om de diversiteit aan insecten te bevorderen. Deze bestaan onder meer uit het verlagen en meer faseren van de begrazingsdruk waardoor er meer bloeiende planten op de hooilanden blijven staan. Dit versterkt de beheerdoelstelling ‘bloemrijk grasland’ en stimuleert de aanwezigheid van verschillende insectensoorten. Daarnaast het creëren van meer (water)plas en dras situaties, waar diverse soorten waterinsecten op afkomen en het aanleggen van zandbulten, die zorgen voor nestgelegenheid voor zandbijen en graafwespen. 

De aanbevelingen sluiten aan bij de beheervisie Landgoed Nienoord 2018-2028 van de gemeente.

Het bericht Onderzoek toont meer dan 500 soorten insecten aan op landgoed Nienoord verscheen eerst op InfoLeek.