Huldiging Jubilarissen kleindieren vereniging ’t Hollandertje

LEEK – Tijdens de jaarvergadering werden een 4 tal jubilarissen in het zonnetje gezet. 3 leden waren maar liefst 40 jaar lid van de KLN (kleindierliefhebbers Nederland) de overkoepelende bond waar “t Hollandertje deel vanuit maakt en 1 lid 25 jaar.

Wethouder Westra van de gemeente Westerkwartier deelde de bescheiden een speldje met oorkonde en pen met inscriptie uit. 40 jaar lid waren Dhr. Cazemier uit Bunne, fokker van  leghorn patrijs hoenders, Dhr. Ottens uit leek , fokker van wyandotte krielen, mevr. Vogel uit Opende fokster van dwergkonijnen. Dhr. Cazemier en Dhr. Ottens waren teven zolang lid van ’t Hollandertje. Dhr. Palsma uit Niebert is  25 jaar lid zowel van de KLN als van’t Hollandertje en fokker van wyandotte krielen en barnevelders.

Tijdens de druk bezochte vergadering prees de wethouder de leden voor hun lange staat van dienst bij de vereniging. Op de avond zelf waren dhr. Ottens en mevr. Vogel door ziekte helaas verhinderd zij ontvangen hun bescheiden later.

Het bericht Huldiging Jubilarissen kleindieren vereniging ’t Hollandertje verscheen eerst op InfoLeek.