Woningmarktonderzoek en nieuwe woonvisie Westerkwartier

WESTERKWARTIER –  De gemeente Westerkwartier stelt een nieuwe woonvisie op. De huidige woonvisie is in 2015 door de toenmalige gemeenten in het Westerkwartier vastgesteld. Voor het maken van nieuwe plannen met de dorpen en ook om nieuwe afspraken te kunnen maken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties is geactualiseerd woonbeleid nodig.

Eén van de bouwstenen van de nieuwe woonvisie is een woningmarktonderzoek. Dit onderzoek voert de gemeente samen met de woningcorporaties Wold&Waard, Vredewold en Wierden en Borgen uit. KAW uit Groningen ondersteunt de gemeente bij het uitvoeren van het marktonderzoek en het opstellen van de woonvisie.

In gesprek
De gemeente vindt het belangrijk te weten wat er in de dorpen leeft op het gebied van wonen. Met de meeste dorpen heeft het college inmiddels via de dorpenronden een gesprek gevoerd. Graag wil de gemeente verder met de dorpen in gesprek over het onderwerp wonen. Op 4 september 2019 vindt een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van de dorpen plaats. Alle inwoners krijgen de mogelijkheid mee te denken over wat er in de woonvisie moet komen te staan.

Vragenlijst
Tot en met 21 juli kunnen inwoners online vragen beantwoorden en plekken aanwijzen waar kansen liggen of waar iets moet gebeuren. De vragenlijst is te vinden op www.kaw.nl/westerkwartier. De gemeente bespreekt de resultaten op de genoemde dorpenbijeenkomst en gebruikt de uitkomsten bij het maken van de woonvisie. Het woningmarktonderzoek is na de zomer in concept gereed en de woonvisie tegen het einde van dit jaar.

Het bericht Woningmarktonderzoek en nieuwe woonvisie Westerkwartier verscheen eerst op InfoLeek.