Dertien koninklijke onderscheidingen uitgereikt in het Westerkwartier

WESTERKWARTIER – Vandaag op vrijdag 26 april 2019 heeft burgemeester Koos Wiersma dertien koninklijke onderscheidingen uitgereikt uit aan:

 1. De heer G.A. van Werven (51) uit Opende, Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
 • raadslid gemeente Grootegast 2006-2019
 1. Mevrouw A. Aikema-Hoekstra (75) uit De Wilp, Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
 • EHBO’er bij diverse evenementen, verzorger EHBO-les op scholen en vrijwilliger Welfarewerk van het plaatselijke Rode Kruis
 • medeoprichter, tot in 1985 bestuurslid van, vervolgens actief in het kantinebeheer en leider bij de jeugd van de Tennisvereniging De Wilp
 • penningmeester van Stichting Dorpshuis Op de Welle
 1. Mevrouw T.A. Ploegh-de Vries (69) uit De Wilp, Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
 • vrijwilliger bij tennisvereniging De Wilp
 • verzorgen van bijles op de openbare basisschool De Dorpel
 • secretaris van Stichting Dorpshuis Op de Welle te De Wilp
 1. De heer T.D. Leicht (67) uit Lopik, Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
 • adviserend bestuurslid van Tennisvereniging De Wilp
 • ouderling en vrijwilliger (t.b.v. de begraafplaats) bij Hervormde Gemeente Opsterland Noord
 • voorzitter van Stichting Dorpshuis Op de Welle
 • lid, voorzitter Raad van Commissarissen Timpaan Groep
 1. De heer J.R. van der Heide (80) uit Tolbert, Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
 • vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Leek-Oldebert
 • vrijwilliger bij de Stichting Groningen-Friesland-Drenthe (GFD) voor Roemenië
 • vrijwilliger bij de Jeu de Boule Club ‘De Franse Slag’ te Leek
 • vrijwilliger bij de Stichting Voedselbank Noordenveld-Leek.
 1. De heer T. van der Velde (74) uit Leek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
 • ringmeester bij de Rijvereniging en Ponyclub Nienoord te Tolbert
 • hoofdringmeester bij de tiendaagse complete concours hippique van Stichting Indoor Tolbert
 • ringmeester bij Stichting Wedstrijdsport Nienoord.
 • vanuit Stichting Noord Nederland Hippisch ringmeester bij de HJC jaar Manege te Tolbert
 • ringmeester en hindernisrechter bij Stichting Mensport Nienoord.
 1. De heer J. Zijlstra (62) uit Niezijl, Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
 • vrijwilliger bij en actief lid van de Klaverjasclub “t Boomsterskansje’
 • mantelzorger
 • vrijwilliger bij en vm. voorzitter Stichting Spelweek Niezijl .
 • lid van de sinterklaascommissie
 • vrijwilliger bij voetbalvereniging VV Grijpskerk
 • vrijwilliger bij de vm. Protestantse Gemeente Niezijl
 • vrijwilliger bij het studieweekend van de muziekvereniging CMV Excelsior
 • vrijwilliger bij diverse dorpsactiviteiten
 • vrijwilliger o.a. beheerder bij de Stichting Dorpshuis Niezijl
 1. Mevrouw M.M. de Nijs (68) uit Grijpskerk, Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
 • vrijwilliger bij de Openbare Basisschool De Triangel te Grijpskerk
 • archivaris van de fysiotherapiepraktijk Kollum/Grijpskerk
 • medeorganisator en begeleider van het project Huiskamerkunst
 • medeorganisator van de Avondvierdaagse te Grijpskerk
 • organisator en begeleider van ‘Haak ook aan’
 • vrijwilliger bij Bejaardencentrum De Wierde
 1. De heer P.L.A. Helmholt (65) uit Zuidhorn, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:
 • werkzaam als inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs:
  • zet zich o.a. in voor leerlingen en ouders die in de knel zitten, zoals thuiszitters. waarbij hij altijd het oogmerk heeft om leerlingen en ouders die zijn vastgelopen weer op weg te helpen.
  • drijvende kracht achter de jaarlijkse landelijke inspectiedag
  • bestuurslid van Stichting Vrienden van de Inspectie van het Onderwijs
 • radiomaker bij de Evangelische Omroep
 • bestuurslid/vm. voorzitter van de Vereniging voor de Rijksinspectie van het Onderwijs
 • vrijwilliger bij Gevangenenzorg Nederland
 • secretaris van de vakbond Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen
 • adviseur/deelname adviescommissies van diverse kerkelijke gemeenten
 1. De heer C. Eleveld (78) te Zuidhorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
 • bij de Hervormde Kerk Noordhorn-Saaksum: notabele, leiding geven aan zondagschool, jeugdleider, organisator evenementen, voorzitter Christelijk Gemengd Koor Con-Amore te Noordhorn
 • secretaris schoolbestuur van een mavo
 • ouderling-kerkvoogd bij de PKN-gemeente Dorpskerk Zuidhorn
 • secretaris/later penningmeester van de Stichting Vrienden van Zonnehuis Oostergast
 • secretaris van de Stichting Dierenweide Oostergast.
 1. De heer L. Zuidema (79) te Oldehove, Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
 • lid en bestuurslid van diverse (inmiddels opgeheven) gereformeerde gemengde koren en een dubbelkwartet
 • koster van de GKV De Zaaier
 • huismeester van het seniorenwooncomplex de Ripperdastede te Oldehove
 • vrijwilliger bij en bestuurslid/voorzitter van jeu-de-boulesclub Humsterland Gooiers
 • bestuurslid van de Vereniging Jeugd van Vroeger te Oldehove
 • mantelzorger
 1. De heer S.R. Bargerbos (72) te Grijpskerk, Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
 • medeoprichter en penningmeester van Vereniging Dorpsbelangen Grijpskerk
 • vrijwilliger bij de klaverjasclub Grijpskerk
 • penningmeester van de Oranjevereniging Grijpskerk
 • voorzitter van de buurtvereniging de Enkhoek te Grijpskerk
 • voorzitter van Stichting Beheer en Exploitatie van het Recreatiecentrum De Enk Grijpskerk
 • penningmeester van de bridgeclub Leo 55 plus te Tolbert
 • voorzitter van de Stichting Jeu de Boules Westerkwartier
 • ondersteuning buitenlandse prostituees
 • ondersteuning familielid in de laatste fase van het leven
 1. De heer H.A. Meijer (52) te Zuidhorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
 • onderzoeker en publicist van de gebeurtenissen van een Joodse familie, die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in een kamer van zijn woonhuis in Bedum ondergedoken gezeten
 • gastheer (betrokkene richtte de kamer, waarin de Joodse familie ondergedoken had gezeten, in als museum)/plaatst reacties uit gastenboek op website
 • gastdocent: lezingen op scholen en bij verenigingen en instanties over de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en over de ondergedoken Joodse familie
 • mede-initiator en opsteller van de lesbrief voor scholen over de Tweede Wereldoorlog en de ondergedoken Joodse familie

Het bericht Dertien koninklijke onderscheidingen uitgereikt in het Westerkwartier verscheen eerst op InfoLeek.