Gemiddelde lastendruk inwoners gemeente Westerkwartier daalt licht

WESTERKWARTIER – De gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Winsum en Zuidhorn hadden in 2018 verschillende tarieven voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB.

Bij de voorbereidingen op de herindeling is afgesproken, dat de gemiddeld gewogen lastendruk (bestaand uit deze drie belastingen) in 2019 ten opzichte van 2018 niet stijgt. Eind 2018 zijn de tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing vastgesteld, nu doet het college aan de gemeenteraad een voorstel voor de tarieven OZB.

Tarieven OZB
Het voorstel voor deze tarieven voor 2019 is:
Woningen (alleen eigenaren)    0,1432 %
Niet-woningen, eigenaren         0,2321 %
Niet-woningen, gebruikers        0,1764 %

Met deze tarieven ligt de gemiddelde OZB-aanslag voor woningen en niet-woningen in 2019 ten opzichte van 2018 iets lager.

Lasten inwoners
Met de voorgestelde tarieven wordt in 2019 voor een woning met een WOZ waarde van € 225.000 de lastendruk € 808. In 2018 was dat € 811. Gemiddeld daalt de lastdruk, maar dat geldt niet voor ieder huishouden.

Gemeente Jaar Afval-vast Afval-variabel Riool OZB Totaal
Grootegast 2018 €124 €137 €246 €296 €803
Leek 2018 €121 €137 €233 €374 €865
Marum 2018 €131 €137 €286 €273 €827
Zuidhorn 2018 €109 €109 €163 €363 €744
Winsum 2018 €120 €42 €210 €478 €850
Gemiddeld 2018 €120 €129 €223 €339 €811
Westerkwartier 2019 €122 €137 €227 €322 €808

Gemeenteraad
De raad behandelt het voorstel tot vaststelling OZB-tarieven in zijn vergadering van woensdag 27 maart aanstaande vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in Zuidhorn.

Het bericht Gemiddelde lastendruk inwoners gemeente Westerkwartier daalt licht verscheen eerst op InfoLeek.