Project GO! Noord over gezonde leefomgeving in het Westerkwartier van start

WESTERKWARTIER – Woensdag 19 september heeft wethouder Bert Nederveen, namens de vier gemeenten in het Westerkwartier, samen met projectleider Theo van Alphen van het RIVM het startsein gegeven voor het project GO! Noord.

GO! Noord staat voor: Gezonde Omgeving Noord-Nederland. Het Westerkwartier werkt hierin samen met het RIVM, de Hanzehogeschool Groningen, GGD’s Noord-Nederland en de Veiligheidsregio Groningen. ZonMW, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, maakt het project mogelijk. Zij stellen subsidie beschikbaar voor projecten die de leefomgeving bevorderen. GO! Noord is één van de acht door ZonMW geselecteerde projecten.

GO! Noord
Doel van het project is samen lokaal werken aan een gezondere leefomgeving in de dorpen in de noordelijke provincies. Het onderzoeksproject richt zich op het snijvlak van volksgezondheid en ruimtelijke ordening. De resultaten van het onderzoek kunnen de gemeenten bijvoorbeeld gebruiken in het sociaal domein (gezondheidsbeleid) en/of bij de invoering van de omgevingswet (fysieke leefomgeving). GO! is eerst toegepast in een aantal wijken in de stad Utrecht. Het is de eerste keer dat een dergelijk project in een plattelandsomgeving zoals het Westerkwartier plaatsvindt.

Wethouder Bert Nederveen, namens  de vier Westerkwartiergemeenten: “Met deze integrale onderzoeksaanpak voor het verbeteren van de leefomgeving en de combinatie van mogelijke maatregelen, kunnen we een gezonde leefomgeving in het Westerkwartier bevorderen. Dit heeft een positief effect op de (gezondheid van de) inwoners en de fysieke en sociale leefomgeving.”

Twee fasen
Het project bestaat uit twee fasen. In fase één inventariseren de deelnemende partijen de kansen en mogelijkheden voor een gezondere leefomgeving. Hiervoor combineren zij beschikbare (statistische) informatie met lokale kennis van inwoners en lokale stakeholders. De resultaten hiervan zetten zij om naar effectieve maatregelen, zoals ook bij GO! Utrecht is gedaan. De invoering van de maatregelen vindt in fase twee plaats. Fase één loopt van september 2018 tot september 2019. Fase twee start in september 2019 en duurt ongeveer twee jaar.

Uitvoering eerste fase
De gemeenten in het Westerkwartier selecteren vier tot zes dorpen die deelnemen aan het project. In het najaar van 2018 vinden de eerste panelgesprekken met inwoners en stakeholders plaats. Daar komt vervolgens een overzicht per dorp uit waar kansen en verbeterpunten liggen. De keuze voor de dorpen moet nog plaatsvinden.

Het bericht Project GO! Noord over gezonde leefomgeving in het Westerkwartier van start verscheen eerst op InfoLeek.