Experiment centrale stemopening bij verkiezingen Westerkwartier

WESTERKWARTIER – De Raadsgroep Herindeling Westerkwartier heeft tijdens de vergadering van 12 juli 2018 een positief advies afgegeven om voor de verkiezingen van 21 november 2018 deel te nemen aan het experiment centraal stemmen.

De gemeente Leek heeft het grootste inwonertal van de vier fuserende gemeenten in het Westerkwartier en is daarom belast met de organisatie van de verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Deze gemeente is benaderd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het verzoek om mee te doen aan een experiment met het centraal tellen van stembiljetten.

Deze werkwijze houdt in, dat op de dag van de verkiezing in alle stemlokalen afzonderlijk alleen een voorlopige telling op partijniveau plaats vindt. Deze voorlopige uitslag wordt al op de verkiezingsdag bekend gemaakt.

Het uitsplitsen van de stemmen naar de afzonderlijke kandidaten vindt echter pas de volgende dag plaats op één locatie, met inzet van frisse krachten en beter zicht van de organisatie op de telprocedure. Door deze stemopneming centraal uit te voeren is het proces efficiënter, beter controleerbaar en transparanter. Hierdoor is de kans kleiner dat een hertelling noodzakelijk is.

De gemeenteraad van Leek, die formeel bevoegd is om een besluit tot deelname te nemen, heeft inmiddels toestemming gegeven voor het experiment.

Het bericht Experiment centrale stemopening bij verkiezingen Westerkwartier verscheen eerst op InfoLeek.